expedice Kačna jama 2011 - online expedice Kačna jama 2010 - online Jeskynní systém Řeky - prezentace [9MB - PowerPoint] Gouffre Berger 2005 Expedice Romania 2004 Chrochtadlo - objev roku 2002
Nové objevy v Amatérské jeskyni
3D-VRML
Fotogalerie
Animované polygony
Monografie Amatérská jeskyně
Publikace Piková dáma - Spirálka
Plánivy.CZ - Software
   Tato sekce má za úkol Vás seznámit se speciálním spelosoftware s možností jejich stažení.
Nejčastější otázky a odpovědi k problematice v této sekci jsou zodpovězeny v sekci FAQ, kde můžete uvést také Váš dotaz.
On Station 3.0
   Asi nejlepším programem pro zpracování naměřených dat v jeskyních pro Windows (9x/NT) je On Station verze 3.0.
   Vstupní data do On Stationu se vkládají tabulkově, buď ručně nebo kopírováním z tabulkového procesoru (např. Excelu). Jsou možné i nejaké importy z dalších programů, ale ty jsou většinou nevyužitelné. Data se ukládají jako jednotlivé pořady magnetického měření. Tyto se organizují ve stromu objektů. Poslední možností je import vlastních souborů On Stationu přímo do stromu objektů. Zde také můžeme vkládat fixní body pořadů (například v souřadnicích S-JTSK, čímž daný pořad jednoznačně umístíme), a také můžeme vytvořit sítový model povrchu. Vzdálenosti se zadávají buď v metrech nebo ve stopách, úhly ve stupních nebo v grádech.


   Máme-li vložena naměřená data, můžeme je okamžitě vizualizovat bud jako drátový model (polygon) nebo s vyrendrovanými stěnami (pak musíme ve vstupní tabulce definovat i výšku, hloubku, vzdálenost k pravé a levé stěně). Volit si můžeme nejenom definované pohledy - půdorys, řez, ale také obecný pohled (definuje se odklon od severu a odklon od půdorysného pohledu) a animaci. Přitom myší můžeme interaktivně měnit měřítko a u obecného pohledu také natočení polygonu.
   Můžeme volit i různá barevná schémata pořadů - podle pořadů (části jeskyně), času vložení (vyjadření časové chronologie) nebo podle hloubkové dispozice (využitelné u vertikálních systémů).
   On Station umožňuje provádět korekce (rozpočítání chyb) uzavřených pořadů. Z vlastní zkušenosti vím, že použitá metoda není úplně exaktní u složitých systémů (kde je více uzavřených pořadů najednou), ale provádíme-li korekci s vždy s jedním uzavřeným pořadem, je výsledek vyhovující.
   On Station 3.0 je databázově utvářený a je možné se na data v databázi dotazovat. K dispozici jsou dotazy na délku pořadů (záleží kolik jich najednou označíme, můžeme získat i délku celého systému), vzdálenost mezi dvěma body, komentáře, názvy pořadů, jejich popis, jména osob, umístění jednotlivých bodů, časy a data vložení měření.
   Exporty podporované On Stationem jsou exporty vložených dat v textovém formátu a grafický export rendrovaného modelu do VRML (3D vizualizace).
   Tiskové výstupy z On Stationu jsou sice velice jednoduché, ale je možno volit v jakém měřítku i v jakém pohledu chceme systém tisknout. Pokud tvoříme speleologické mapy, není jednodušší možnost, jak vynést požadovaný polygon na papír.
   Toto jsou hlavní rysy tohoto, nechci říci úplně dokonalého programu, ale pro běžné případy měření v jeskyních je plně dostačující s veškerým uživatelským komfortem. Naše skupina jej používá od roku 1996 a máme v něm veškerá data našich jeskyní, která využíváme jak pro tvorbu map, tak i pro prezentace na internetu.

Stáhněte si On Station 3.0 (2,3MB)

   Pro zájemce tu mám i český help, který dnes už nikde nestáhnete ani v originále. Konečně jsem se k tomu dostal a přeložil ho do češtiny. Takže i vy, kterým je angličtina poněkud cizí, se v On Stationu rychle zorientujete. V helpu jsou vysvětleny všechny důležité pojmy s uvedením anglických ekvivalentů, které by měli uživatele co nejrychleji a nejefektivněji zasvětit do všech tajů a možností On Stationu. Help_CZ_onstat30.zip se rozbalí přímo do instalace On Stationu a je v něm přístupný z menu "Help".

Stáhněte si Help_CZ_onstat30.zip (27KB)

   Help využívá některé obrázky z instalace On Stationu. Takže jsem ještě vytvořil jeho verzi jako samostanou příručku v HTML formátu, ke které nepotřebujete mít On Station nainstalovaný. Příručku Handbook_CZ_onstat30.zip rozbalte a ve vytvořeném adresáři "Handbook..." ji otevřete poklepáním na soubor "onstation.htm".

Stáhněte si Handbook_CZ_onstat30.zip (205KB)

   Další věc v češtině, kterou mám k dispozici, jsou tipy usnadňující uživateli práci s On Stationem. Soubor Tips_cz.zip se rozbalí přímo do adresáře instalace On Stationu a tipy jsou v něm potom dostupné z menu "Help - Tip of the Day".

Stáhněte si Tips_cz.zip (1,5KB)
Walls3D 1.0
   Pro vizualizaci VRML aplikací je k dispozici mnoho programů. Nabízíme Vám jednoduchý, ale efektní prohlížeč Walls3D pro Windows (9x/NT). Walls3D je vlastně separací známějšího prohlížeče - VRwebu, avšak se všemi jeho nejpoužívanějšími vlastnostmi. Výhodou je jeho malá velikost (0,25 MB). Umožňuje vizualizovat drátové modely nebo stínované modely s vyhlazením a texturami. VRML modely se dají prohlížet pomocí myši takto:
  • současným stisknutím levého a pravého tlačítka volíme obecný pohled na model
  • stisknutím pravého tlačítka a tažením ve vertikálním směru volíme přiblížení nebo oddálení modelu
  • stisknutím levého tlačítka taháme model ve směru pohybu myši
Stáhněte si Walls3d.zip (0,25MB)
FAQ - Otázky a odpovědi
Otázka: Program suveréně zaokrouhluje zadané hodnoty na celé metry hned poté, co potvrdím jejich zadání v Survey (vložím je tam s přesností na centimetry, uložím, znovu otevřu, a je to zaokrouhlené). Zkoušel jsem to napravit změnou přesností přístrojů, ale nic nepomáhá. Na třicetibodovém polygonu už se půlmetrové odchylky projeví docela drasticky...
Odpověď: Jako desetinný oddělovač používej tečku (např 4.52). Počítá to s přesností maximálně na setiny. To znamená, že když vložíš do tabulky údaj na tisíciny metru, zaokrouhluje se na setiny (např. 4.528 m bude zaokrouhleno na 4.53 m).

Otázka: Když zadám vyrovnání uzavřeného polygonu, soubor zavřu a otevřu, ve vizualizaci se objeví pouze čísla. Můžu to samozřejmě řešit tím, že nebudu uzavírání používat, ale občas ho člověk potřebuje...
Odpověď: Tady jde o systémovou chybu programu. Jediné řešení, které bych doporučoval striktně dodržovat - nikdy neukládej soubor s provedenými korekcemi chyb !!! Může dojít k tomu, že soubor již nikdy neotevřeš. Uložíš-li ho bez korekce chyb, můžeš si ji po znovuotevření souboru kdykoliv zapnout. To funguje vždy.

Otázka: Kdy bude k dispozici další verze programu?
Odpověď: V současné době je vývoj tohoto programu zastaven. Dnes je možné stáhnout ze serveru tvůrce Taco van Ieperena (http://members.shaw.ca/tacovan/onstation/) poslední verzi programu označenou 3.1. Tato verze je spíše betaverzí a v programu je označena jako 3.0a. Po vyzkoušení jsme zjistili, že obsahuje několik zásadních chyb u funkcí, které v předchozí verzi fungovaly např. počítání absolutní vzdálenosti mezi libovolně zvolenými body. Přibyli tu další funkce např. možnost měnění velikosti a fontu písma, ale také pár nedodělků. Z výše uvedených poznatků nebudeme tuto verzi programu nijak podporovat a doporučujeme všem používat starší, ale dobrou a osvědčenou verzi 3.0. Důležité: soubory uložené ve verzi 3.1(3.0a) nelze zpětně otevřít ve verzi 3.0 !!!