Kanin 2002

vchod do 45 m hluboké KM26 ležící nedaleko KM18

rutinní sestup do "popelnice"

vchod do propasti Ice Cube hluboké 30 m, nedaleko Brezna pod Velbom

ukládání souřadnic vchodu KM48 do GPS, doposud bylo slaněno do 130 m

Vchod do Náledí KM29

Náledí KM29

Náledí KM29

Náledí KM29

pohled z planiny směrem ke Kaninu

pohled z planiny na údolí Bovce

pohled z bivaku na planinu