Maďarsko - Pohoří Bükk

Fekete Barlang (-160 m)

Vchod

Nástup do slanění

Propast P40

Okno na aktivním toku

Propástka

Chodba ve střední části

Průlez

Dóm v koncových partiích
István Lápa (-245 m)

Z traverzu nad aktivním řečištěm
Traverz nad puklinou

Přítokový sifon

Přítokové partie

Přítokové partie

Řečiště s aktivním tokem
Řečiště s aktivním tokem


Sqadra Azura