Velký traverz v Zádielské dolině 1997

Materiál

Kotevní body

Nýt

Rumpál

Tenzometr

Vychylovací kladka

Přetahování lana

Brzdění

1. lezec - Zolo Ágh

Přejezd

Další přejezd

Záchranář

Cvičná záchranná akce - slaňování

Přejezd

Přejezd

Přejezd

Východní stanoviště

Informační centrum