Lanový traverz přes Macochu

Pohled z Desatera, v pozadí spodní můstek

Uprostřed Macochy, v pozadí Desatero

Nástup na přejezd