Jeskyně Spirálka

Ústřední propast

Dóm u pilíře

Kaple

Brána

Dóm u vývěru