Stará Amatérská jeskyně

Leknínový dóm

Leknínový dóm

Leknínový dóm

Leknínový dóm

Leknínový dóm

Dóm Objevitelů

Dóm Objevitelů

Dóm Objevitelů

Dóm Objevitelů

Povodňová chodba

Povodňová chodba
Chýše

Povodňová chodba
Chýše