expedice Kačna jama 2011 - online expedice Kačna jama 2010 - online Jeskynní systém Řeky - prezentace [9MB - PowerPoint] Gouffre Berger 2005 Expedice Romania 2004 Chrochtadlo - objev roku 2002
Nové objevy v Amatérské jeskyni
3D-VRML
Fotogalerie
Animované polygony
Monografie Amatérská jeskyně
Publikace Piková dáma - Spirálka
Plánivy.CZ - Články
Komín 75
Absolonův dům, Nová Amatérská jeskyně
06.02.2011 - Sebo©
Po revíznom vylezení komínu nazvaného Komín 55 Absolonovom dóme(2010), bol vybraný druhý komín popisovaný v monografii Punkva a její jeskynní systém v Amatérské jeskni od autorov Přibil J., Rajman P.V monografii na strane 84 a 85 je popisovaný komín s výškou 75m, vo výške 22m rozdelený na dve vetvy. Ľavá vetva, by podľa popisu mala pokračovať zrejme až na povrch. Pravá vetva mala mať horizontálnu chodbu s dĺžkou 30, s možnosťou objavenia ďalšieho pokračovania. V komíne mali byť nájdené kosti netopierov.Počas prvej lezeckej akcie, za pomoci lezeckého stĺpa, bol prekonaný úvodný previs a bola dosiahnutá prvá polica komína vo výške 6m. Voľným lezením bola dosiahnutá druhá polica (+10m). Tu bola nájdená zlaňovacia smyca z minulosti. Po zhodnotení možností postupu bola vybratá k lezeniu pravá časť komína. Opäť pomocou lezeckého stĺpa a technického lezenia bol dosiahnutý Pravý dómek (+23m). V jeho strope, na západnej stene bolo preskúmané okno, ktoré končilo neprielezne. Ľavá časť komína bola počas druhej akcie liezená cca 4m traverzom z pravej časti komína (+19m) po uklonenej polici ku cca 1m skalnému oknu. Za ním bola objavená priestranná polica, tvoriaca dno Levého dómku. Pomocou lezeckého stĺpu bola dosiahnutá ďalšia polička (+27m) a voľným lezením bol preskúmaný vrch komína (+36m), ktorý nevykazoval žiadne náznaky horizontu. V Pravom aj Levom dómku boli nájdené zlaňovacie smyce z minulosti. Žiadne kosti netopierov neboli pri prieskume nájdené. Pri lezení komína nebol zaznamenaný žiaden prievan. Pri tretej a poslednej akcii boli, s negatívnym výsledkom, znovu dôkladne skontrolované všetky možnosti prípadného pokračovania. Bola vyhotovená fotografická a mapová (Disto X) dokumentácia komína.

Komín je celkovo vysoký 36m. Z betónového plató v Absolonovom dóme je vidieť výraznú puklinu 10m vysokú. Za ňou sa nachádza komín. Komín samotný začína previsom nad ktorým sú dve police vo výške +6m a + 10m. Obe police sú pokryté sedimentami. Nad druhou policou sa komín skalným rebrom delí na dve vetvy. Komín je skororovaný so sintrovými nátekmi.V pravej vetve sa +23m nachádza ďalšia polica (3x2m), pokrytá sintrom, ktorá tvorí dno Pravého dómku. Ten je celý pokrytý sintrom a sintrovou výzdobou. Vrch dómku je +35m nad dnom. V ľavej vetve komína sa vo výške 20m nachádza okno vedúce na policu (3x4m), tvoriacu dno Levého dómku. Polica je opäť pokrytá sedimentami. Steny komína nad policou sú skorodované bez významnejšej výzdoby. Vo výške +27m sa nachádza menšia polica so sintrovým dnom. Nad ňou sa komín zužuje a vo výške +36m sa uzatvára.

Komín bol vyhodnotený ako ďalej neperspektívny a bol kompletne odstrojený.
Fotodokumentace: Radek Nejezchleb
Komentář
Kolik je dvakrát dva? (ochrana proti spamu):

Jméno: (povinný údaj)
E-mail:
Komentář:
 
FERY28.02.2016, 11:06
Ejhle -po letech můj nýt.