expedice Kačna jama 2011 - online expedice Kačna jama 2010 - online Jeskynní systém Řeky - prezentace [9MB - PowerPoint] Gouffre Berger 2005 Expedice Romania 2004 Chrochtadlo - objev roku 2002
Nové objevy v Amatérské jeskyni
3D-VRML
Fotogalerie
Animované polygony
Monografie Amatérská jeskyně
Publikace Piková dáma - Spirálka
Plánivy.CZ - Články
Komíny v Dómu zemních pyramid
27.05.2008 - Sebo©
Popis Dómu zemních pyramid
Dóm zemních pyramid se nachází v Nové Amatérské jeskyni, v Macošským koridoru, a to mezi dómem U Dvou velkých a Písečným dómem, nebo přesněji mezi I. a II. vchodem do Bludiště Milana Šlechty.
Dno dómu je pokryté velkými skalními bloky, překrytými, hlavně v jeho západní a jižní části, hlinitými a písčitými sedimenty. V těchto sedimentech jsou egutační jamky a zemní pyramidy, podle nichž je dóm pojmenován. Strop dómu je 12 – 25 m nad jeho dnem. V severní části dómu je ve stropě výrazné žebro směru V – Z, za kterým je deprese, v níž se nacházejí 2 komíny. Celkově je ve stropě 7 komínů. Vůči povrchu, dle mapy J. Přibyla, leží Dóm zemních pyramid téměř přímo pod závrtem Dolina překvapení (též známý jako Gumový závrt).Vylezené komíny (řazení podle roku lezení)

1.Komín Nad písečnou terasou, +48m, 1995
Lezci: ZO 6-19 Plánivy: Beneš L., Bulva M., Ždímal V.
Komín se nachází v severovýchodně od bodu č. 42. , přímo oproti II. vchodu do Bludiště. Ve výšce 28m se nachází výrazná 45m dlouhá chodba, široká 1 – 3m, vysoká 2 – 14m, hlavního směru S – J se dvěma zlomy V – Z. Ve výšce 44m se nachází další patro tvořené jednou 15m dlouhou chodbou, ukončenou na obou koncích závaly z velkých bloků. Celková délka činí 150m. Dno dómu je odvodňováno řadou trativodů. Sintrové výzdoby je zde málo.
Komín byl již v 70. letech lezený lezci z klubu VHS.

2.Chorálový komín, +45m, 1995
Lezci: ZO 6-19 Plánivy: Němec P., Polák P., Slaměník V., Vít J.
Komín se nachází u východní stěny dómu na výrazné puklině SSV – JJZ. Stěny komína jsou kolmé, značně zkorodované od skapu. Ve výšce 34m se komín začíná zužovat. Úzkou puklinovou plazivkou bylo dosaženo vedlejší paralelní šachty komína. Stropy obou komínů tvoří zaklíněné zbory balvanů beze stop sedimentů, jimiž proniká za vydatnější srážkové činnosti povrchová voda.
Na jaře 1995 se celým profilem řítil vodopád srážkových povrchových vod.3.Zapomenutý komín, +18m, duben 1999
Lezci: ZO 6-17 Topas: Audy M., Audy I.
Komín je situovaný u severozápadní stěny dómu nad bodem č. 42. Není zde možnost dalšího pokračování. Komín je vystrojený.4.Komín U Bobulí, +33m, 2000
Lezci: ZO 6-19 Plánivy: Pernica J., Polák P.
Komín se nachází v západní části dómu. Začíná nad výraznou stropní kulisou. V horní části komína byly nalezeny dvě odbočky. První se po několika metrech neprůlezně zúžila, ale hlasovou zkouškou byla potvrzena komunikace s dómem. Druhá odbočka skončila ve výšce 33m v neprůlezných puklinách.

5.Komín Akrobatů, +40m, 2002
Lezci: ZO 6-19 Plánivy: Němec P., Polák P., Roth T.
Komín je situovaný severně od komínu U Bobulí.
V nejvyšší části komína, ve výšce 40 m, se podařilo objevit horizontální patro délky 30 m. V něm je úzká chodbička vedoucí do paralelní šachty ústící zpět do Dómu zemních pyramid. Po odhrnutí hlinitých sedimentů ve vstupní chodbičce bylo za úzkým kanálem objevena do další paralelní šachta, vedoucí zpět do Dómu zemních pyramid. Po jejím přetraverzování byl nalezen malý dómek nazvaný Sodoma komora (3x1,5x5m). Z okna v horní části dómu vede dále SSV směrem svažující se chodba vyplněná hlinitými sedimenty, místy dómovitě se rozšiřující a po 10m neprůlezně zakončená.

6.Komín Roztoužených fanynek, +28 m, 2006
Lezci: ZO 6-19 Plánivy: Kovačič S., Nejezcheb R., Němec P., Polák P.
Vstupní jícen komína 1,5 x 0,6 m se nachází ve stropě dómu, 6 m od jeho jižní stěny. Komín se ve výšce 28 m rozšiřuje na velikost 1,5 x 3 m, ale skončil v závale tvořený velkými bloky. Z toho můžeme usoudit, že bloky sem napadaly z nějaké větší prostory a v užším komíně se zaklínily.
Komín nemá žádnou výzdobu. Stěny komínu jsou hladké, nekorodované, pokryté vrstvou bahna. Není zde žádná možnost dalšího pokračování.


7.Komín Michelangelo, +46 m, 2008
Lezci: ZO 6-19 Plánivy: Havlíček L, Kovačič S., Nejezchleb R., Pernica J.
Komín se nachází v severním koutě dómu. Začíná nad vrcholem výrazného, 6 m vysokého svahu. Nad ním je mohutní kout, na jehož pravou stěnu dopadá periodický vodopád. Je proto čistá a korodovaná. Samotný komín začíná ve výšce 26 m. Následujících 10 m komínu, průměru cca 2 m, tvoří komín výrazně korodované stěny s ostrými členitými výčnělky. Dále se charakter komína prudce mění. Komín šroubovitě meandruje, profil se postupně zmenšuje až do neprůlezných průměrů.
Komín nemá žádnou krápníkovou výzdobu. Není zde žádná možnost dalšího pokračování.

Závěr
V Dómu zemních pyramid bylo od 70. let do roku 2008 vylezeno všech 7 komínů. Ze dvou komínů periodicky teče vodopád. Kromě komínu Nad písečnou terasou zde nebylo objeveno výraznější patro nebo pokračování. Všechny ostatní komíny skončily ve výšce cca 30 – 45 m nade dnem, a to buď závalem nebo v neprůlezných puklinách.
V nejvyšším bodě Chorálového komína, jako na jedním místě Nové Amatérské jeskyně, byly lokalizováni netopýři.
Vzhledem k blízkosti závrtu Dolina Překvapení lze proto s určitostí předpokládat přímou spojitost mezi dómem a závrtem. Přičemž je vysoko pravděpodobné, že mezi dómem a závrtem se nachází mohutný zával.

Dovětek: odkaz na stránky Franciho Musila, který pojednává o vztahu Závrtu Dolina překvapení a Dómu zemních pyramid
http://francimus.webnode.com/news/dolina-prekvapeni-versus-dom-zemnich-pyramid/

Literatura
Polák P., Němec P. (1997): Chorálový komín. - Sbor. Speleofórum 97: 8-9, Čes. Speleol. spol., Praha
Bulva M. (1997): Komíny nad písečnou terasou. - Sbor. Speleofórum 97: 9-10, Čes. Speleol. spol., Praha
Motyčka Z., Polák P., Sirotek J., Vít J., (Eds. 2000): Amatérská jeskyně. -
Čes. Speleol. spol..: 89, Praha
Polák P. (2001): Činnost ZO 6-19 Plánivy v roce 2000. - Sbor. Speleofórum 2001: 70-71, Čes. Speleol. spol., Praha
Polák P., Roth T., Ulbrich P., (2003): Činnost ZO 6-19 Plánivy v roce 2002. - Sbor. Speleofórum 2003: 18-19, Čes. Speleol. spol., Praha
Polák P., Kovačič S., (2007): Nejnovější výzkumy a prolongační postupy ZO 6-19 Plánivy. - Sbor. Speleofórum 2007: 13-15, Čes. Speleol. spol., Praha
Kovačič S., (2008): Komín Michelangelo, http://www.planivy.cz
Přibyl J, Rajman P., (1980): Punkva a její jeskynní systém v Amatérské jeskyni. - Stud. Geogr., 68: 72. Brno
Komentář
Kolik je dvakrát dva? (ochrana proti spamu):

Jméno: (povinný údaj)
E-mail:
Komentář:
 
FanTomáš28.05.2008, 10:06
Pěkný sumarizující článek. Jen bych umožnil alespoň tu první mapu po kliknutí zvětšit....návrh.