expedice Kačna jama 2011 - online expedice Kačna jama 2010 - online Jeskynní systém Řeky - prezentace [9MB - PowerPoint] Gouffre Berger 2005 Expedice Romania 2004 Chrochtadlo - objev roku 2002
Nové objevy v Amatérské jeskyni
3D-VRML
Fotogalerie
Animované polygony
Monografie Amatérská jeskyně
Publikace Piková dáma - Spirálka
Planivy.CZ - Animace polygonů jeskyní - 3D
Program pro zobrazování VRML souborů si stáhněte zde.

Amatérská jeskyně
animovaný polygon
Systém Amatérské jeskyně je nejdelším jeskynním systémem v ČR s délkou 32,5 km. Zelená barva znázorňuje Novou Amatérskou jeskyni, červená pak Starou Amatérku, žlutá barva označuje Bludiště Milana Šlechty, fialová vstupní části jeskyně a jasně modrá významné komíny.
Bludiště Milana Šlechty - animovaný polygon
Bludiště v Amatérské jeskyni tvoří spletitý labyrint chodeb a tlakových kanálů. Je rodištěm podzemní říčky Punkvy, kterou bývá často zaplavováno. Barvami jsou označeny jeho části takto: Jádro (žlutá), Odtoková část (tmavě modrá), Jižní část (světle modrá), hlavní koridory (zelená), lezené komíny (červená), nově objevené Chrochtadlo (fialová).
Chrochtadlo - VRML
Objev nových prostor v Chrochtadle se řadí mezi nejvýznamnější objev v Amatérské jeskyni od roku 1992. Délka chodeb se odhaduje asi na 150 m. Bylo zde nalezeno aktivní řečiště Bílé vody.

Systém Piková dáma - Spirálka
animovaný polygon
Délka systému je 3262 m. Žlutou barvou je označena jeskyně Spirálka, fialovou Piková dáma.

Jeskyně 13C
animovaný polygon
Délka jeskyně je více než 1 km. Červená barva značí vstupní část do jeskyně a řečiště Bílé vody, zelenou barvou jsou označeny komíny a horní patra.
Břitový komín - VRML
Břitový komín se nachází v zadních partiích vodní jeskyně 13C. V roce 1997 byl prozkoumán až do výšky 85 m. Byla nalezena patra s krápníkovou výzdobou a tímto se stal i objevem roku.

Jeskyně Nová Rasovna
VRML
Jeskyně Nová Rasovna je součástí stejnojmenného propadání Bílé vody v Hrádském žlebu u obce Holštejn. Na modelu je patrná výrazná Lipovecká chodba směřující východním směrem. Jeskyně úzce souvisí s jeskyní Spirálkou.

Jeskyně Trativodná
VRML
Jeskyně Trativodná se nachází v areálu Staré rasovny v Hrádském žlebu nedaleko Holštejna. Jedná se o samostatný hydrologický systém ponorných vod. Při jeho průzkumu byly vyčerpány 4 sifony a postup zastavila koncová vodní studna. Více informací najdete v sekci Články.

Jeskyně č. 561A
VRML
Tato jeskyně je novým objevem členů Moravského speleologického klubu. Byla objevena v roce 2000 a její vchod se nachází v lomu Malá dohoda na plošině nad Hrádským žlebem nedaleko Holštejna.