expedice Kačna jama 2011 - online expedice Kačna jama 2010 - online Jeskynní systém Řeky - prezentace [9MB - PowerPoint] Gouffre Berger 2005 Expedice Romania 2004 Chrochtadlo - objev roku 2002
Nové objevy v Amatérské jeskyni
3D-VRML
Fotogalerie
Animované polygony
Monografie Amatérská jeskyně
Publikace Piková dáma - Spirálka
Plánivy.CZ - Aktivity
Plánivský trojúhelník
08.12.2021 - Pešťuk
Ani doba covidová nás letos neodradila od bádání jeskyních. Po ukončení prací v nešťastné lokalitě Přesýpačky v jeskyni Piková dáma jsme síly zacílili k řešení problému tzv. Plánivského trojúhelníku. Říkali jsme si, že už dlouho se systém Amatérské jeskyně, kam patří i Spirálka, podstatněji nerozšířil a že bychom se mohli pokusit tento stav napravit nalezením spojnice Spirálka-Plánivy. Že jde o náročný úkol je zřejmé. Kdo zná koncové partie Plániv ví, že tudy cesta nevede a vůbec zkoušet něco ze strany Plániv je téměř pošetilost. Tak jsme se zaměřili na možné cesty se strany Spirálky.


Nepříliš prokazatelné barvení Plániv v osmdesátých letech ukazovalo, že tok Plániv ústí do Fousatého sifonu a situace v tektonice naznačuje, že právě v této oblasti by možné propojení mohlo existovat. Barvící pokus v letošním roce byl prozatím neúspěšný, ale o tom jinde. Po objevení jeskyně Matalova Vymodlená se objevilo další okénko, které by do tohoto spojení mohlo promlouvat. Situaci schematicky znázorňuje obrázek se vzdušnými (byť pod zemí) vzdálenostmi.
V jeskyni Spirálka jsme tedy v letošním roce otevřeli celkem tři nadějná místa. Téměř na aktivním toku Bílé Vody jsme se hydrotěžbou zakousli ve Vensavači do zasedimentované blátivé chodby s názvem Sliznice. Již sám název napovídá, jak to asi na místě samém vypadá, až dosud bylo přístupné jen odvážným, kteří neváhali do svých overalů nasát co největší množství bahna. V letošním roce jsme zatím postoupili asi o 15 metrů, a prozatím tedy nepřekonali místa, kam se dalo při dostatečném morálu bahnem proplazit. Ale těžba jde dobře, takže doufáme v brzké překonání koncových bodů. Jediným limitujícím faktorem je výše vody, která při zvýšeném stavu může zaplavit ústí a znemožnit tak přístup k této lokalitě. Letos tomu tak bylo na počátku roku a pak jen chvíli na počátku léta. Jinak se do zeleného ocásku na mapě zakusujeme trvale.


Další místo, které je rovněž limitováno, stavem vody na Přepadu, je chodba v Modrém komínu. Nachází se poměrně vysoko nad aktivním tokem a slibujeme si možný postup směrem k Plánivám v úrovni potenciálních středních pater. Bádaliště zatím nemá název a postupujeme nanejvýše opatrně s ohledem na krásnou krápníkovou výzdobu a její ochranu. Pokud nás voda pustí do komína potom se za směnu vykope asi jeden a půl až dva metry pod sintrovou deskou.
Posledním místem, které je spíše občasné je tzv. Ostravská rozrážka nad Fousatým sifonem. V místě výrazné tektonické pukliny jsme překonali první užší místo a pracoviště se začíná zajímavě rozšiřovat. Přesto, toto tato puklina je prozatím jakousi náhradní variantou, pokud první dvě pracovní eventuality nejsou díky vodnímu toku přístupné. To se však letos stalo jen na počátku roku.


Abychom však nezapomněli, Spirálka se letos již malými objevy pochlubit může. V červnu se podařilo překonat drobný zával v chodbě na Fetankou v okénku směřujícím k jihu směrem, za kterým bylo vidět rozšiřující se prostoru. Po třech akcích se podařilo rozšířit do průlezna a stanuli jsme v šikmé, sintrem vyzdobené komínovité prostoře šířky 2 metry, délky 4 metry. Strop tvoří zasitrované kameny a lze bezpečně prolézt nahoru ještě asi 8 metrů, kde postup vzhůru uzavírá velký blok. Je zde několik míst, které by mohli dávat naději na další postup. Zde však nejde o řešení problému Plánivského trojúhelníku.


Na poslední fotce je vidět pěna v Odtokovém sifonu, tedy stav kdy jsou naše bádaliště k vyřešení Plánivského trojúhelníku nepřístupná.


Komentář
Kolik je dvakrát dva? (ochrana proti spamu):

Jméno: (povinný údaj)
E-mail:
Komentář:
 
07.05.2022, 19:14
U obou mapek chybí měřítko.
První obrázek - mapka je příliš malý. I po zvětšení nejsou čísla a texty
příliš čitelné.