expedice Kačna jama 2011 - online expedice Kačna jama 2010 - online Jeskynní systém Řeky - prezentace [9MB - PowerPoint] Gouffre Berger 2005 Expedice Romania 2004 Chrochtadlo - objev roku 2002
Nové objevy v Amatérské jeskyni
3D-VRML
Fotogalerie
Animované polygony
Monografie Amatérská jeskyně
Publikace Piková dáma - Spirálka
Plánivy.CZ - Aktivity
Kačna jama - pokračování v objevech
27.11.2007 - =P=
Ve dnech 15.-18.11. jsme podnikli pravděpodobně poslední expedici v tomto roce do oblasti Divača ve Slovinsku. Akce navazovala na letošní sérii objevů v Zachodnim rovu v Kačne jamě, během níž se podařilo objevit více než 500 m nových mohutných prostor Plánivského rovu.

Clean Area

Ve sněhové vánici jsme vyrazili z Brna ve čtvrtek večer v sestavě Petr "P" Polák, Sebastian "Sebo" Kovačič a Lukáš "Bukáš" Smetana. Do Divači jsme dorazili krátce před půlnocí, postavili stan a za mrazivých -5°C jsme ulehli ke spánku. Ani jsme nezaregistrovali, že hodinu po nás přijela také posila z Čech - Helča Vysoká, Tomáš Prokeš, Radek Volf a Jirka Štěpánek.


První dóm

Vstávali jsme do mrazivého rána. Po přebalení materiálu se vydává skupina Sebo, Bukáš a Jirka vystrojit vstupní 180 m propast. Zbytek tvořící druhou skupinu odchází 2 hodiny po nich. Načasování proběhlo přesně, protože jsme na dně propasti zastihli právě odcházející první skupinu, která měla za úkol pokračovat v průzkumu horního patra na vrcholu Komína tekuté nutely. Úkolem druhé skupiny bylo proměření Zachodniho a Plánivského rovu skrze zával a zrevidovat část polygonu v Zachodnim rovu. Toto se s menšími obtížemi podařilo a polygon objevů byl propojen s centrálním polygonem Kačny jamy a tím byly získány širší souvislosti. První skupině se podařilo vylézt sintrový svah nad Propadem. Na jeho konci byla objevena sestupná chodba se síňkou a jezírkem na jejím konci. Z vrcholu svahu také byla zkoumána puklina do celkové výše 20 m nad Propadem, ve které jsme pokračovali s lezením druhý den. Ještě bylo prozkoumáno jedno nejasné místo za krápníkovou kupou v okolí Amfiteátru, avšak možnost dalšího pokračování nebyla nalezena. 20:00 byl časem určeným pro návrat, abychom dostatečně zrelaxovali na zítřejší hlavní akci. Poslední opustil jeskyni plánovaně ve 22:00 a všichni jsme ještě toho večera chvíli před spaním postepovali u ešusu výborného svařáku (plzeňská sekce vždy dovede příjemně překvapit:).


Clean Area

Noc již nebyla tak mrazivá. Budíček v 8:00 nás nemilosrdně vyhnal ze spacáků, abychom co nejdříve vyrazili do jeskyně. Na povrchu dnes zůstal Sebo, který se po ránu necítil zcela zdráv. Vjeskyni jsme se opět rozdělili na dvě skupiny. První skupina P, Bukáš a Jirka pokračovala v průzkumu pukliny nad sintrovým svahem nad Propadem. Puklina byla dále lezena volnou technikou po krápníkových formách, které jsou zde ve vyšší poloze zastoupeny v hojném počtu. Asi po 10 m (30 m nad Propadem) se otevřela do volného prostoru, odkud je vidět vysoko do několika dalších oken. Zřizujeme zde hlavní štand pro další průzkum, který zde zabere ještě mnoho času. Mezitím druhá skupina - Helča, Tomáš a Radek vystrojují puklinovitou propast Lentilka P75 a mají za úkol prozkoumat obě její strany. To se ovšem daří jen částečně, protože do Lentilky ústí ze ssv. další komín, který celou propast rozšiřuje na šířku 20 až 30 m a není možné protější strany pukliny přímo dosáhnout. Nadějná místa pro průzkum jsou však lokalizována zejména v poloze nade dnem. První skupina zaměřuje a následně odstrojuje celou Lentilku. Obě skupiny se setkávají nad propastí.


lezení okna do pukliny nad sintrovým svahem

Společně ještě vylezeme okno přímo nad jícnem Lentilky a za ním objevujeme chodbu U Oranžového sintropádu. Důležité je, že chodba se v závěru sklání do jícnu hluboké propasti, která bude pravděpodobně druhým komínem Lentilky. Tímto bychom se snáze mohli dostat na její protější stranu a lépe ji prozkoumat. Skutečnost však ukáží další akce. Z chodby ještě vybíhají 3 nelezené komíny. Všichni se ještě posilujeme jídlem u ústí Lentilky a pomalu začínáme balit materiál. Je 22:30. Druhá skupina se vydává s vaky na cestu ven. My ještě pořizujeme pár fotek z nádherně vyzdobeného Clean Area a z monstrózního Prvního dómu.


První pomoc od Maďarů. Díky!

Výstup na povrch ještě dramatizuje přetržená šňůrka spelovaku, který se zřítil z výšky 70 m na dno. Naštěstí vše dobře dopadlo. Poslední vylezá ve 2:15. Jeskyně je odstrojena, materiál vytažen a my po noční svařákové séansi jdeme spát, abychom nabrali sílu na návrat domů. Ráno už jen balíme a přebalujeme materiál a odjíždíme každý svým směrem k domovu. Zavěrem děkujeme celé české sekci za efektivní pomoc při dokumentaci a objevování. Rádi Vás uvidíme znovu.
Komentář
Kolik je dvakrát dva? (ochrana proti spamu):

Jméno: (povinný údaj)
E-mail:
Komentář: