expedice Kačna jama 2011 - online expedice Kačna jama 2010 - online Jeskynní systém Řeky - prezentace [9MB - PowerPoint] Gouffre Berger 2005 Expedice Romania 2004 Chrochtadlo - objev roku 2002
Nové objevy v Amatérské jeskyni
3D-VRML
Fotogalerie
Animované polygony
Monografie Amatérská jeskyně
Publikace Piková dáma - Spirálka
Plánivy.CZ - Expedice, akce
Červencová expedice do Kačne jamy s Nebeskými objevy 2/2
30.6.-9.7.2023
17.09.2023 - FanTomáš
V pátek 7.7. ráno jsem dostal odvahu a jel jsem spolu s Marvinem do Bazovice, abych viděl na vlastní bulvy, co mám v kempu zakázat. Opět jsme nakoupili hromadu dobrot, abychom tak odměnili i naše posledňáčky ledňáčky, kteří vylízli z jamy během čtvrtka. Po bohaté snídani se Pavel K a Dejv rozhodli, že se obětují a půjdou dolů dolízt započatou cestu do okna, které je po staletí vidět z posledního balkónku slanění.

Jindra se obětoval a zůstal hlídat kemp. Ostatní se díky tomu mohli vydat na exkurzi do údolí Rakov Škocjan, kde jsme navštívili volně přístupné části vývěrové jeskyně Zelške jame.


Exkurzi jsme zakončili koupačkou ve vývěrových jezerech a pak už jsme se vrátili do kempu a umožnili tak Jindrovi vyrazit na krátký povrchový výlet do kaňonů s výhledem na moře. Domů se vydali Vlastík, Martin a Zdenička. Večer šli Luboš s Pavlem Ch pomoct vylézajícím klukům s vrátkováním. Všichni se pak vrátili s úžasnými zprávami! Dejv a Pavel K dolezli do okna a stanuli v chodbě o rozměrech 5 x 5 m, která valila dál. Nazvali ji Nebeský koridor.

Chodbu odhadli na cca 50 m. Byla ukončena propástkou do nižšího patra. Nad Pavlovými fotkami se rozběhla vášnivá debata, kam asi může chodba směřovat a že je krásně vyzdobena! Zkrátka odměna za Pavlovu trpělivost! Začal se domlouvat akční tým na sobotní exploraci a dokumentaci objevů. Nominováni byli: Pavel K, Pavel Ch, Luboš a Radim.

V sobotu 8.7. dopoledne se do Kačne jamy vydali v rámci letní expedice naposledy Pavel Kubálek, Luboš Trtílek, Radim Kratochvíl a Pavel Chaloupský. Jejich úkol byl jasný – zdokumentovat nově objevený Nebeský koridor. Fotodokumentaci si vzal na starosti Pavel Ch. s Lubošem Mapování zase Radim s Pavlem K, který zároveň vybavil chodbu provázkem, aby se chodilo jen vyznačeným koridorem. Nebesák je úžasně vyzdobený a jeho podlaha je lokálně pokrytá úlomky sintrových desek překrytých povodňovými sedimenty. Poslední výrazné povodně z konce 19. století, kdy byl dle písemných zpráv zaplaven spodní dóm pod Vstupní propastí, zanechaly v Nebesáku naplavená dřeva. Povodeň, která by v posledních desetiletích měla šanci přinést i nějaké plasty zde naštěstí nebyla. Kluci došli až k propasti o jejímž dalším pokračování se vedly v noci velké debaty. Nakonec sice neměla 20 m, ale jen šest, ale krásně vyzdobených! Dole pokračovala zasintrovaná chodba do vzdálenosti cca 18 m a končila prosintrovaným kamením na jakémsi zlomu. Dle mapy však celkem přesně směřuje na puklinu ve Východní chodbě. Celkově bylo objeveno a zdokumentováno více jak 70 m krásné chodby v místech na které koukali generace jeskyňářů před námi. Spolu s vylezenou 40 m stěnou a propojovacím polygonem je to nějakých 110 m Kačmičky navíc.Z toho plyne ponaučení nevzdávat revizní průzkumy předčasně, protože počet návštěv jeskyně není přímo úměrný snaze nakouknout do koutů jeskyně, okolo nichž chodí generace jeskyňářů. Věřím, že se jednou Pavlovi a nám podaří najít i bájnou Galerii Prez!

Mezitím probíhalo již od pátku na povrchu umývání materiálu, což byla v horkém letním počasí příjemná záležitost. Já a Kocour jsme skočili do lesa smotat anténu a poklidit cavelink. Jako obvykle byl CL dobrý pomocník, který zajistil operativní domluvu lidí v bivaku a táboře na výbornou.
Skočili jsme na malý nákup do Sežany na večerní párty. Já jsem pak sedl do auta a jel jsem do Logatce navštívit Krasovou legendu a vedoucího výzkumu Kačne jamy v 70. letech Andreje Mihevce. Tento borec věnoval Kačne jamě mnoho své energie, mapování a byl u toho, když se objevovala poprvé Reka a povodňová část jeskyně až po Cimermanův rov. Bohužel je nyní díky své chorobě upoután na lůžko, ale i tak jsme skvěle pokecali a zavzpomínali na staré časy objevů i soudobé naše objevy, kterým Andrej vždy velice fandil a drží nám pěsti do dalšího výzkumu. Jak ale upozorňuje, objevitelé musí mít vždy respekt z Reky a své kroky dobře vážit a plánovat. Hlavní je neriskovat! Reka umí nastoupávat velice rychle!

Odpoledne dorazil do tábora Plánivák Petr Peštuka s Editkou, kteří dojeli z ČR na kole. Nevím proč, ale neměli sebou žádný speleocajky:-)
Večer se přiblížil a my jsme zažehli oheň přátelství. Do kempu dorazili Katja a Katja, Jaka, Matevž a Tjaša.

Párty to nebyla nijak divoká, na všech byla znát únava, ale hlavně jsme se všichni těšili na borce, až vylezou z jeskyně a připojí se k nám s čerstvými informacemi z objevů. Tak se stalo, borci v noci vylezli, opekli jsme pár špekoňů a nahlédli na displejích na mapu a fotky Luxus..

V neděli 9.7. nastal poslední den expedice. Dorazil nás navštívit Borut a povyprávěl nám o všech plánech na budování kempu u Divašky jamy. Pak nastala velká chvíle - úklid kempu. Transportér se na chvíli změnil v popelářské auto a odvezl vytřízený odpad do Divače k nádraží. Pak už nezbylo než nabalit věci do aut a pomalu se rozloučit.
Cesta byla jako obvykle akční, plná improvizací, objíždění kolon a někteří experti dokonce omylem ilegálně překračovali hranice mimo přechod. Naštěstí už není železná opona, a tak nemáme místo kamarádů cedníky. Všichni šťastně dojeli domů a to je pro nás všechny vždy úspěšné zakončení expedice.

Shrnutí:

Cílem letošní letní expedice bylo seznámení co největšího počtu nových členů mezinárodní expedice Kačna jama s cestou do zadních povodňových částí jeskyně, kam bychom rádi v příštím roce uspořádali potápěčskou výpravu zaměřenou na průnik 4. sifonem pod vesnici Povir, kde se pravděpodobně dle výskytu značného množství dihalniků nachází velká prostora s komíny. Tato expedice by mohla poodhalit další směr povodňové chodby. Buď pod blízké kopce nebo rovně údolím.
Při letošní akci byla úspěšně odzkoušena transportní zkratka po vodě mezi Slabetovým jezerem a Cimrmanovou chodbou.

Na expedici se podařilo objevit několik nových chodeb.
Dřevěná chodba v Chodbě deseti jezer, která čeká na zmapování – cca 100 m.
Chodbička za Saturnem – zmapováno cca 20 m.
Nebeská chodba (Nebeski koridor) – 70 m + vylezená stěna 40 m
Dále bylo revizně zmapováno několik známých míst: propast v Lojzově podoru, koncové partie Ozkeho rovu, objevná propojka do Logaškiho rovu (Marušičev prehod).
Bylo vykopáno cca 100 kýblů na pracovišti pod lanem ve Vstupní propasti.
Vytipoval se pro revizní ponor sifon ve Vodnom breznu a okno na lezení.

Za spolupráci a poskytnuté zázemí děkujeme zejména všem našim kamarádům z místního klubu Jamarsko družstvo Gregora Žiberny z Divače. Za pomoc s transportem materiálu děkujeme Davidovi Piščancovi, který nám slezl 3x do Kačmy na pomoc.


Summary:

The aim of our summer expedition was to teach as many new members of the Kačna jama members as possible to be familiar with the main track to the flood outflow parts of the cave, where we would like to organize a diving expedition next year focused on the dive through of the 4th siphon under the village Povir, where, probably due to the presence of a significant number of breathing points „dihalniki“, must be a large chamber with chimneys. This expedition could discover the main direction of the flood corridor. Either under the nearby hills or straight through the valley.
During this years event, the water transport shortcut between Slabeto lake and Cimrman corridor was successfully tested.

Several new corridors were discovered on the expedition:
A wooden corridor in the Corridor of the Ten Lakes that is waiting to be mapped - approx. 100 m.
Corridor behind Saturn - mapped approx. 20 m.
Heavenly Corridor (Nebeski koridor) approx. 70 m + climbed wall 40 m.
In addition, several well-known places were revised: the abyss in Lojzov podor (cave-in), the end parts of the Ozki rov (Narrow tunnel), original way to the Logaški rov (Marušičev prehod).
Approximately 100 buckets were excavated at the workplace under the Entrance Pit.
The siphon in Water abyss (Vodno brezno) was selected for the inspection dive and the window for climbing.

We especially thank all our friends from the local club Jamarsko družstvo Gregor Žiberna from Divača for the cooperation and for the provided background and support. We thank David Piščanac for his help with the transport of material. He came down to Kačma 3 times to help us.

Members of expedition / Expedice se zúčastnili, makali jak sviňa a poděkování za to, že jsou v dream teamu si zaslouží:

Z ČR: Pavel Kubálek, Filip Chalupka, Jiří Žiak, Ivana Kosíková, David Strouhal, Erik Strouhal, Jindřich Pernica, Iva Pernicová, Nina Pernicová, Sebastian Kovačič, Oliver Kovačič, Nikolas Kovačič, Jiří Štěpánek, Jan Enčev, Roman Hóta, Jan Michl, Jiří Feix, Lucie Feixová, Natálie Feixová, Pavel Chaloupský, Radim Kratochvíl, Bohuslav Kocour Koutecký, Luboš Trtílek, Zdenka Patková a Tomáš Roth

Z Německa: Martin Dieter Soldner (Marvin)

Z Maďarska: Szabó Etelka, Váczi Evan McGregor Ábel, Egri László, Markó Gábor, Erik Gordos, Gelybó Györgyi, Nagy Zoltán, Bálint László Süle, Sas Dorottya, Kolumbán Zsuzsa, Gergely-Farnos Lilla, Bíró Anna, Nagy Alexandra, Vági Domonkos

Ze Slovinska: David Piščanec, Ervin Martinčič, Jure Tominec, Aljoša Vidmar, Matevž Hreščak a Irena Čok, která nás bohužel začátkem srpna opustila. Čest její památce.


Fotili: Pavel Kubálek, Pavel Chaloupský, Bálint László Süle (Süsü) a Tomáš Roth

Galerie Pavla Kubálka:
https://www.rajce.idnes.cz/kelabuk/album/kacna-jama-2023-ii

Galerie Pavla Chaloupského
https://www.rajce.idnes.cz/paopao/album/kacna-jama
Komentář
Kolik je dvakrát dva? (ochrana proti spamu):

Jméno: (povinný údaj)
E-mail:
Komentář: