expedice Kačna jama 2011 - online expedice Kačna jama 2010 - online Jeskynní systém Řeky - prezentace [9MB - PowerPoint] Gouffre Berger 2005 Expedice Romania 2004 Chrochtadlo - objev roku 2002
Nové objevy v Amatérské jeskyni
3D-VRML
Fotogalerie
Animované polygony
Monografie Amatérská jeskyně
Publikace Piková dáma - Spirálka
Plánivy.CZ - Expedice, akce
Kačna jama slaví 20ti kilometrovniny a pokračujeme dál!
11.- 20.7.2019
13.08.2019 - FanTomáš
Na letošní letní expedici proběhla další z legendárních objevných akcí s přívlastkem HARD-CORE. Ne nadarmo byla pojmenována Razor blade strike – Ostrý útok! Slovy dnešních teenagerů by šla stroze popsat jako hustokrutopřísná, ale já se pokusím být trochu konkrétnější. Letní akce navazovala na Velikonoční akci, která měla za cíl zejména pořízení kvalitnější fotodokumentace čerstvých objevů v Lamáku (z podzimu 2018). Velikonoční akce na prodloužený víkend se zúčastnilo nezvykle velké množství (30) členů a díky tomu byla drobátko předimenzovaná. Nové chodby, respektive obtížnější úseky ještě nebyly vystrojeny a nachystány na pohyb tolika lidí a proto tato akce nepřinesla výrazný posun v poznání novým prostor, protože se více čekalo než hroutilo na čelbě. Tomu jsme chtěli tentokrát předejít a tak jsme věnovali značné úsilí plánování, chystání materiálu i rozdělování úkolů jednotlivým velitelům útočných družstev. Díky tomu se podařilo nejen poctivě zmapovat 700 m známých prostor Lamáku, ale najít a zdokumentovat dalších 500 m chodeb a rozobjevovat další nadějná pokračování na několika místech! Akce byla tak drsná, že jsme se raději nevysilovali cestou na povrch a jeli jsme téměř všichni víceméně nonstop pobyt v jeskyni se standardní délkou 5 dnů. Našli se však i borci co byli dole 8 dní v kuse a vůbec se jim nestýskalo po mlíku!

Ve čtvrtek 11.7. vyrazili do Slovinska Číra s Pavlem Kubálkem a v pátek dole v díře zjistili zásadní věci. Nepíšu záměrně hrozné věci, protože jsme zjistili, že Slovinci spolu s Italy začali díru přestrojovat, obnovovat zejména stávající lana, sem tam přidávat nová lana a co je pozitivní, vyměnili ocelové kramle, co se po nich všude lezlo a zůstávali téměř v ruce. Při tom bohužel v zápalu boje zrušili pro nás dost podstatné perfektní vystrojení Ponvice, kde jsme slézali bez cajků a teď se tam musí opět jen slaňovat. A hlavně oddělali (odřezali včetně kotev ve skále) naše 2 ocelové transportní lanovky pod Ponvicí a jednu původní lanovou z Ponvice.
Zatímco se na povrchu v sobotu za deště instaloval Cavelink, dole se Pavel s Čírou snažili obnovit, co se dalo a v neděli dopoledne se vše provizorně obnovilo rezervními lany, takže transport všeho vybavení mohl pokračovat. Lidé přijížděli postupně, ale také postupně odjížděli. Celkem nás bylo kolem 20ti, nicméně bylo nutné, aby hlavní tahouni akce z díry raději nevylízali a drželi morálku co nejvyšší účastí na hardcore akcích vzadu. Největším drsňákem akce byl vyhlášen Pavel, který do ďury zalezl v pátek s Čírou jako první a za týden v pátek s Brádětem jako poslední vylízl. Nevím jestli to má Pavel jako malý osobáček, ale každopádně smekám, protože tenhle borec svůj pobyt neprokládal žádným resťákem v bivaku, ale jako odpočinek si naordinoval minimálně mapování a objevování nových prostor:-)


Ostatní se Pavla snažili dostihnout alespoň výkonem a tak se transportovalo, potápělo, mapovalo a zase transportovalo

až do pátku, kdy jsme vše vytáhli ven a v sobotu si udělali volnější den spojený s pomocí Divačským jeskyňářům (vytažení cca 20 pytlů se sazemi ze zadních částí Divašky do vstupní dvorany)

a dále s exkurzí do pěkného ponoru - Markov spodmol.

Neuvěřitelnou úlohu sehrály i holky Ivča s Peťulou v kempu, které kromě povrchové hlídky, ostrahy kempu a obsluhy Cavelinku stačily vyzmáhat i několik várek vrátkování a uvařit vítací guláš přátelství pro všechny v pátek po výlezu.

Sobotní kalba u ohně se Slovinci byla drobátko ospalá, ale navštívili nás Jaka, Matej a Mário. Mário je nový mladý člen klubu Gregora Žiberny, který se během akce otočil i s Aljošou za nama do bivaku, ale kromě pomoci s transportem flašek další věci, nezvládli, protože Aljošu stihly střevní potíže).
Cestou zpět přes Ljubljanu jsme byli pozváni Bogdim na oběd a navíc nás pozval na podzimní akci do Číny ( 2. až 10.11.) na družbu s Čínskými záchranáři, jeskyňáři, šaolinskými kunfu mástry a účastníky z dalších 25 zemí světa, kteří budou chtít podpořit projekt Čištění planety.

A co jsme vlastně dokázali v Kačmě?

V Lamáku před Kazimírem vylezli Maďaři – Lac s Gáborem 2 výrazné +20m komíny, ale nic tam nebylo. Také zajeli na Reku do Škocjanského kanálu pro vzorky vody ze sifonů. Na určení konduktivity, co následně z dalších odebraných vzorků analyzovala Helča.
Bradek s Dejvem lezli v zadních partiích bočního přítoku významný komín + 45 m a ten nejen stále pokračuje nahoru, ale přešel i do horizontální až spadající chodby, která také neskončila a skýtá určitou naději na nalezení horního patra nad přítokovým sifonem. Na vylezení zde čeká horní galerie!


Do přítokového sifonu se zanořil Pepa s podporou Helči a Jirky Štěpánka (ten vylezl opět do okna „zkratka“ k druhé hladině) a poskytoval Pepovi support. Bohužel se ukázalo, že je sifon rozsáhlejší, než se minule zdálo a díky okamžitě špatné viditelnosti se Pepovi nepodařilo najít bezpečnou a dostatečně velkou cestu vpřed.
Kdo z vás u sifonu byl, uzná že podmínky na ponor a už jen samotná příprava, jsou dost „bahnité“. V rámci bezpečnosti jsme tedy záležitost nelámali přes koleno a uvidíme, zda se na ponor nevydáme ještě příště s menšíma flaškama a nebo zda se sifon nepodaří nadlézt.
Úspěch v potápění měl Pavel, který prošel přítokovým sifonem Kokodrilů
a vrátil se s informací, že jsou tam další dva sifony. Vzhledem k tomu, že byly sifony vždy na vrcholu nějaké hlinité chodby, podařilo se postupně všechny hráze prokopáním snížit natolik, že se nakonec Pavlovi, Pepovi a Jirkovi (kopali i Tomáš a Číra) podařilo ze všech sifonů udělat polosifony a dostat se tak i touto cestou do Jéňovi Fatamorgány.


Pro transport materiálu se Kocourovi a Zolovi podařila prostřílet a protesat zkratka kolem Ještě Ogabnějšího jezírka, což je zásadní počin pro ulehčení a zrychlení transportu. Došlo i k dalšímu přestrojení transportní trasy za Ogabným. Nad hladinou Kazimírova jezera byl nainstalován žebřík, který umožňuje přeplavání jezera podél provazu a následně snadné vylíznutí nahoru. Nejezchlebovic kajak se také ukázal jako vhodný pro tuto lokalitu a co Kačna team schvátí, to už nenavrátí:-)


Domapovali se veškeré delší (jednoduše prolezitelné) odbočky Lamáku od Janezov po horní část Orient Expresu. Tam jsme „s hrůzou“ zjistili, že je za každým druhým rohem schovaná ještě nějaká další chodba rozměrů 2 x 3 m a bude nutné je příště zase mapovat. Od takových odboček bych však zásadní průlom nečekal.
Jedním z hlavních cílů expedice bylo domapování Jéňovy Fatamorgány a Spodní chodby pod Bergerem. Tohoto úkolu se ujal Štepán Mátl s Máriou, Dášou a Pavlem. Největší překvapení přinesla dokumentace zadních partií Fatamorgány za propojovačkou s Kokodrili. Zdejší dvě nedobádaná pokračování vedla jak k severu, kde bylo téměř nalezeno propojení se Škocjanským kanálem (přítoková chodba nad Brzicema). Za úzkou plazivkou bylo objeveno další 35 m dlouhé pokračování končící 7 m hlubokou propástkou, kam již nebylo slezeno. Půdorysně se překrývá se spodní chodbou. A také směrem na jih bylo objeveno dalších 100 m chodeb vedoucích až na balkón, ze kterého se slanilo do jezera Reky, patrně na Žabje jezero (poslední jezero na aktivu pod Artvižema).
Další mapovací družstvo ve složení Tomáš, Radim, Mája a Helča během dvou dnů zmapovali přítokovou chodbu Nova jama (550 m) od přítokových sifonů až po „Maďarské jezírko game over“ cca 100 m na konci volně průchozí hlavní Přítokové chodby nad Bergerem. Tyto dvě poměrně velké chodby (výšky až 20 m, šířky max 10 m) jsou odděleny poměrně úzkými kaňonovitými pasážemi, ve kterých se teda pěkně na pikaču cokoliv transportuje, zejména potápění – to je lahůdka.
No a nad touto lahůdkou, kterou pracovně nazýváme Restrikce se nám podařilo najít další volné chodby s mnoha okny skýtající další možnosti explorací. Jedna taková chodba, která pro nás skončila nepřekonanými sintrovými skluzavkami, byla dál zkoumána jen pomocí laseru Dista. Do černa bylo vypáleno několik záměr a dvě z nich šly do vzdálenosti 40 m. Je to chyba? Není to chyba? Každopádně, kdyby tam něco takového bylo, bude to buď velký dóm na prudkém obratu chodeb (související se změnou směru chodeb za Restrikcí) a nebo zde valí hlavní chodba ještě do neznámého směru! Což by byla naprostá pecka!

Díky naší společné činnosti za ta dlouhá léta (od roku 2005) se nám podařilo Kačnu jamu prodloužit z oficiálních 12,75 km na 20,2 km! Ťomu v posledním roce výrazně pomohl čerstvý objev Lamáku, který má k dnešnímu dni přes 2,5 km a valí dál!

Nevím jak vy, ale já se už teď těším na výsledky další expedice!

Kdo má chuť si zabádat v ne zcela jednoduchých podmínkách (neopreny, jezera, bahno, žiletková chodba, žravá chodba, chodba jako kráva, komín jako kráva, vobjevy jak kráva, kua zase mapováního jak kráva....avšak s možností návratu do luxusního Peščena beach clubu, je vítán na čelbě!Tak neváhejte a napište, kdo se hlásí na podzimní říjnovou hard core akci!

PS: Všem účastníkům expedice děkuji za podání maximálních výkonů jak dole v podzemí, tak nahoře na povrchu! A i těm z Vás, kteří jste nemohli jet a přitom pomáhali s přípravou materiálu a nebo jen na nás mysleli a drželi pěsti! Byli jste skvělí! Bez Vás a Vaší podpory by to nešlo!
Poděkování patří maďarským kamarádům Gáborovi a Lacovi a slovinským přátelům z Klubu Gregora Žiberny za jejich podporu a pohostinnost díky které můžeme společně bádat v jejich úžasné jeskyni! Díky Kristjanovi, Matějovi, Borutovi, Aljošovi, Mariovi a Jakovi! Specielní poděkování je určeno Bogdimu Kladnikovi, který se stal během posledních let naším hodně dobrým přítelem u něhož jsme vítání jak na cestě do Slovinska, tak zpátky domů. Staral se o nás jak o vlastní! A to jsme byli po expedici pěkně voňaví!

Expedice se účastnili a obdiv zaslouží:
Gábor Markó, Laszlo Egri, Aljoša Krivec, Mario Benkoč, Pavel Kubálek, Mária Šoltésová, Helena Vysoká, Josef Lukeš, Ivana Kosíková, David Strouhal, Radek Nejezchleb, Petra Nejezchlebová, Jiří Štěpánek, Štěpán Mátl, Radim Kratochvíl, Bohuslav Koutecký, Miroslav Kotol, Dagmar Dostálová, Zoltán Pintér, Lenka Kachlík a Tomáš Roth

Mapovali jak vzteklí: Radim Kratochvíl, Pavel Kubálek, Mária Šoltésová, Dagmar Dostálová, Štěpán Mátl a Tomáš Roth

Fotili jak o život: Pavel Kubálek, Radek Nejezchleb a další.


Komentář
Kolik je dvakrát dva? (ochrana proti spamu):

Jméno: (povinný údaj)
E-mail:
Komentář:
 
22.08.2019, 10:00
Slovenski prevod teksta bi se kar prilegel