expedice Kačna jama 2011 - online expedice Kačna jama 2010 - online Jeskynní systém Řeky - prezentace [9MB - PowerPoint] Gouffre Berger 2005 Expedice Romania 2004 Chrochtadlo - objev roku 2002
Nové objevy v Amatérské jeskyni
3D-VRML
Fotogalerie
Animované polygony
Monografie Amatérská jeskyně
Publikace Piková dáma - Spirálka
Plánivy.CZ - Expedice, akce
Podzimní Slovinsko
13.-17.11.2015
03.04.2016 - FanTomáš
Na podzimní expedici tentokrát vyrazilo v pátek večer z Brna 8 účastníků a další dva se přidali v sobotu večer cestou z treku v Chorvatsku. Náš smíšený tým měl rozličné úkoly v Kačné jamě, v Podjunšce i menších propastech v okolí Divašky jamy.Cesta do Slovinska byla provázena obavami z průjezdnosti hranice mezi Rakouskem a Slovinskem, ale ukázalo se, že jsou naše obavy zbytečné. Jediným zdržením tak bylo zhruba půlhodinové stání v Rakousku na dálnici kvůli nehodě, takže jsme přijeli před druhou hodinou a ráno se tak nechtělo vstávat.


Sebo, FanTomáš a Ivča šli vystrojit Kačmu. Cílem bylo vyčerpání cca 0,7 m hlubokého polosifonku pod sestupným svahem Kalvárie ve Vzhodnem rovu (Východní chodbě). Za ním se nachází cca 15 m hluboká propast, která byla objevena na letní expedici roku 2015. Na jejím dně se nachází zával, pod kterým je v nejnižším místě vidět oknem mezi kameny do dalšího kompaktního pokračování. Problém je v tom, že okno je moc úzké a tvoří ho kameny velikosti pytle cementu, které podpírají blok 2x1 m a nad ním je blok 4x2 m. Zkrátka takové kamenné mikádo. Ruční střílení zde nepřichází v úvahu, protože je zde člověk v pasti a pokud by se to dalo vše do pohybu, do spodních prostor se podívá už jen kečup. V případě, že by to nespadlo hned, zůstal by tu zavěšen Damoklův meč a nikdo by nevěděl, kdy to spadne.
Na druhou stranu, je tu možnost udělat větší odpal na dálku, na což jsme byli i nachystaní, ale pak by zde člověk těžil několik akcí kamenolom, a muselo by se řešit nejspíš i zapažení. Vzhledem k tomu, že podle mapy víme, že se zde nacházíme cca 5 m od viditelného vrcholu komína + 30 m vedoucího z Chodby za druhým sifonem v Hojkerjevě dvoran, byl by náš objev jen jakousi zkratkou do známých prostor. Samozřejmě by bylo zajímavé touto cestou proniknout suchou cestou do prostor doposud dosažitelných jen žabím mužům, navíc když víme o pár zajímavých komínech, které by se v Dvojdómu Jiřího Macků dali lézt, ale přece jenom v nás zvítězil pocit zodpovědnosti vůči našim rodinám a lenost vzhledem k náročným pracem v případě snahy o bezpečný postup. V nočních hodinách jsme vylezli ven na povrch a setkali se s druhou skupinou a přivítali se s Vrtulníčkem a Klárkou, kteří přijeli s mnoha žertovnými historkami z treků z Paklenice. Nejvíc nás pobavilo dvojité zabouchnutí klíčů v autě s Chrvatským odborným otevřením pomocí vyhnutím dveří za pár desítek euro:-)

Kocour, Štěpán, Bára a dvě Hanky překřtěné na Máriu a Feličitu mezitím nainstalovali ve vstupní propasti Podjunšky jamy ochranné pletivo proti padajícímu kamenía pak slanili shlídnout objevy do prostříleného meandru a zmapovali je. Z mapy vyplynulo, že se objevená prostora až neuvěřitelně přibližuje ke koncovému místu paralelní kopané chodby s aktivním odtokem.
Mezi oběma místy je jen cca 2 m skály. Avšak prostora za meandrem se tváří jako dávno vodou opuštěná část jeskyně se suchým blátem, které ucpalo další možné pokračování. U stěny byly patrné jen tři menší trativůdky...

V neděli dopoledne šel Sebo a Vrtulník do Kačmy lézt komíny a okna ve Vzhodnem rovu a Zahodnem rovu. Jednalo se o revizní výstup do okna s propojkou z Vzhodneho rovu do prostor nad 1. bivakem, kde bylo konstatováno, že žádné nadějné pokračování nebylo přehlédnuto. Dále byla prosvícena protější stěna s oknem, kde bylo konstatováno, že také nic nadějného není a v Záhodném rovu ve vyzdobených partiích u sintrových kaskád poblíž bivakovacího místa byl revizně vylezen komín se starým lanem, ale i tam nic nadějného nebylo. Kluci vzali materiál zapomenutý ve vstupu do Vodneho brezna a Kačna jama byla odstrojena.

Zbylí 3 borci a 5 bab šlo na povrchový průzkum nad konec Divašky jamy nejprve najít známé vchody


a následně navštívit nejdřív propast Jamu nad Trhlovco (-45 m).

Propast začala slibně docela rozměrnou šachtou, která po cca 15ti metrech odskočila úzkým průlezem do pokračujícího meandru. V něm už to bylo horší. Úzkým průlezem se bezpečně procpal jen vychrtlej Štěpán a prošmejdil propast až do jejího dna, kde našel úzký odtokový profil do jakéhosi jezírka. Průvan zde nebyl příliš výrazný a tak jsme odtud s úlevou vylezli na povrch.
Druhá propast - jama LK 5 (Lokev 5) – 45m, nás velice překvapila.

Za úzkým vstupem a menšími vyzdobenými dómky jsme pronikli do pokračování ve formě neustále se zvětšujících se prostor. Sestupovali jsme po zřícených blocích stále níž a přitom se nám stěny neustále vzdalovali. V nejnižším místě se propast skoro změnila v obrovskou chodbu na obou koncích zatarasenou závalem a hlínou. Jediným možným pokračováním byla úzká propástka v nejnižším místě, kterou už naši předchůdci rozšiřovali a zřejmě pronikli i dál, než my jsem dohlédli. Každopádně v době naší návštěvy se v nejnižším dómu tichounce rozkládalo divoké prasátko, které až sem v pohodě seskákalo a bohužel zde uhynulo na nedostatek vitaminu D. Z tohoto důvodu bylo ve zmíněném dómu nedýchatelno a koukali jsme odtud co nejrychleji vysmažit nahoru. V době naší přítomnosti nebyly pozorovány žádné zajímavé průvany.

V pondělí se šlo kopat do Podjunšky (Lubin, Kocour a Ivča) do prostůrky za meandrem. Dno bylo tvořeno víceméně rovným dnem z jílovito-hlinitých sedimentů. Kopací tým se rozhodl zkusit štěstí v trativůdku, který vedl dolů podél stěny ve směru dalšího pokračování meandru. Během několikahodinové šichtičky byla vytvořena téměř dvoumetrová sonda, která odhalila mírně ubíhající stěnu s krápníkovými záclonami. Nicméně charakter sedimentů a trativůdků byl stále stejný. Naděje na nějaký zázrak je v tomto případě zřejmě malá. Průvan zde lokalizován nebyl a to také díky tomu, že nahoře byly podobné teploty jako dole. V blátivé kopané chodbičce v sobotu Štěpán našel na čelbě místo jezírka propláchnutý trativod směrem dolů. Vzhledem k suchému podzimu sem moc vody neteklo a tak se jevilo jako nadějné, že zde po zimních deštích možná příště najdeme překvapení v podobě odplaveného materiálu. No uvidíme příště.

Sebo a FanTomáš mezitím ve Vítkově Dihalniku odstranili lanovku a také chtěli zkoušet odpaly patronek na dálku pomocí mikro rozbušky. Vevnitř však nakonec nestříleli, jelikož by to tam asi všechno popadalo. Chtěli nahlédnout do pokračování za pravou stěnou tvořenou závalem, odkud přichází nejintenzivnější zdroj průvanu, nicméně zdejší balvany podpírají další a další bloky a opět zde hrozí riziko postupného nenadálého řícení.
Tak udělali alespoň pár dálkových odpalů venku v dihalniku pod stěnou vpravo dole. Při ládování do nevyfoukané díry se dokonce zadařil jeden odpal tupým ládovákem a na základě toho, že zatím všichni tuto expedici navzdory všem hrozbám a zážitkům přežili, svoji činnost ukončili a šli s ostatními na pizzu do Orientu.

Štěpán, Mária, Feličita a Klárka šli společně do propasti Bajsa Melonka,
kde se v bočním dómku snažili kopat naproti zdroji průvanu, který zde občas křiví krápníky. Po zdolání cca dvou metrů mezi sesintrovanými kameny, ale bohužel nic pozitivního nenašli.
A tak z toho byl alespoň pěkný výlet do pěkně vyzdobené jeskyně.

Od Jaky Jakovčiče jsme večer dostali typ na prohlídku pracoviště v jamě Veliká Šprinčnica, která píchá s Rekou. A tak jsme tuto lokalitu zařadili do plánu na zimní expedici.
Stejně tak jako na identifikaci průvanů v Podjunšce.

V době úterního odjezdu pak Kocour s děckama opravil uchycení vrátku ve vstupu do Kačmy

a pak jsme už frčeli dom.Děkuji všem, kteří expedici podpořili svou účastí a těším se na další brzkou akci.

Účastníci podzimní akce:
Ivča Kosíková, Bára Appelová, Hana Janečková, Hana Štolzová, Klára Chlupová, Lubomír Vrtula Chlup, Bohuslav Kocour Koutecký, Štěpán Mátl, Sebastian Sebo Kovačič a Tomáš FanTomáš Roth

Přikládám odkaz na Štěpánovy fotky, ze kterých jsem zepár vybral na podkres tohoto článku, díky:
http://fruling.rajce.idnes.cz/Podzimni_Slovinsko_2015

Komentář
Kolik je dvakrát dva? (ochrana proti spamu):

Jméno: (povinný údaj)
E-mail:
Komentář:
 
martin sluka06.04.2016, 11:06
No jo, Kocór a baby... :D
FanTomáš03.04.2016, 23:18
Kónečně jsem našel čásek na dodělání článku z expe z podzimu. Omlouvám se. Letošní zimě jarní expe je již na papíru sepsána, teď jen opět najít čásek:-)