expedice Kačna jama 2011 - online expedice Kačna jama 2010 - online Jeskynní systém Řeky - prezentace [9MB - PowerPoint] Gouffre Berger 2005 Expedice Romania 2004 Chrochtadlo - objev roku 2002
Nové objevy v Amatérské jeskyni
3D-VRML
Fotogalerie
Animované polygony
Monografie Amatérská jeskyně
Publikace Piková dáma - Spirálka
Plánivy.CZ - Expedice, akce
Letní expedice - Kačna jama Reka Exploration 2012
9.8.-19.8.2012
21.08.2012 - FanTomáš
Ve dnech 9.8.až 19.8. proběhla další z mezinárodních expedic do dnes již třetího nejdelšího jeskyního systému Slovinska – do Kačne jamy. Tento rok jsme se rozhodli odpočinout od náročného transportu potápěčského vybavení do zadních partií a o to víc jsme se naopak věnovali lezení a podrobné dokumentaci prostor, kam běžně nechodíme.Expedice začala již čtvrtečním odjezdem družstva Dráťák, Tučňák, Ondra, Bára, Kocour a Jéňa, kteří během pátku nainstalovali vrátek, vystrojili vstupní propast a natransportovali první část materiálu do bivaku v Saturnu. Ještě týž večer vylezli nahoru a obdivuhodně vyčkali až do 1:30, kdy dorazilo i poslední auto první části výpravy. Během pátku dorazili: FanTomáš, Jindra Dvořáček, Honza Trávníček, Martin Koudy Koudelka, Bradek, Franci a Helča. Společně jsme pak zhruba do tří do rána oslavili společné setkání a úspěšný start akce. Další den bylo sice vstávání náročné, ale nakonec se přecejenom podařilo zalézt pod zem. Celá akce mohla začít. Na povrchu zůstal zatím jen Franci s Helčou, kteří se doléčovali a zalezli o den později na mapovací maraton do Hojkerjevy dvorany a Kocour s FanTomášem, kteří koordinovali jednotlivé činnosti, zprovoznili Cavelink a kontrolovali předpověď počasí. Během soboty dorazil Honza Enčev s rodinkou, Tonda a Martin z Jihlavy a Gábor Markó s členy Papp Ferenc Club Budapešť.

V podzemí se mezitím vystrojovací družstvo pralo s klasickým zdržováním na známých překážkách jako je vyschlá Reka, Rov desetih jezer, který byl tentokrát po povodni úplně přeoraný a hlavně zrádný Labirint, kde se některá jezírka prohloubila a bylo je tedy nutné obejít novou trasou. Nakonec družstvo, které vedl Bradek vše vystrojilo, ale jejich odpočinkový den před lezením se jaksi nekonal. V neděli se vydali za Reku lezci Dráťák a Tučňák, kteří měli sebou i speciální lezeckej bazmek pro lezení hladkých kolmých stěn. Bohužel se ukázalo, že jak na potvoru se pod komínem na Slabetovu jezeru tento bazmek moc nedá použít, protože je to tu samý sintrový nátek. Během svojí směny vylezli kluci cca 20m nad hladinu a do bivaku v Saturnu se vrátili v pozdních nočních hodinách. V podělí šel lézt Bradek s Jéňou. Ve výšce cca 40m dosáhli prvního horizontálního patýrka se silně zahliněnou chodbou. Hlavní komín se začal uzavírat do dvou silně zasintrovaných oken. Právě spodní okno vedlo do zmíněného horizontu, odkud bylo dále lezeno do již čistého komínu. Tento úkol byl pak dokončen v úterý Tučňákem a Dráťákem, kdy poměrně jednoduchým komínem se stupy jak do tramvaje dosáhli výšku cca 80m, kde se komín nemilosrdně uzavřel. Komín byl následně navštíven i FanTomášem a Lazslem Egrim, který horní část komínu odstrojil až po hlinitý koridor. Odtud se může ještě příště zkusit ono vyšší okno, ale dle charakteru prostor předpokládáme i zde zasintrovaný konec.
Během úterního resťáku Bradek a jeho podpůrný tým udělali mini ponor v koncovém sifonu Hojkerjevy dvorany, kde Bradek konstatoval, že by se zde dalo potápět i na vážno. Během mapování zdejších prostor bylo objeveno i vyšší jezero a nějaký výše položený sifonek, takže námětů na další bádání je i zde dostatek.
Na povrchu se maďaři vrhnuli na kopání v lokalitě Vítkov dihalnik, kde se začalo nemilosrdně se zahlubováním chodby. Tomáš Prokeš, Jirka Štěpánek a Michal Novotný se mezitím vrhnuli na lezení posledního komína v Benčne jamě a po dosažení konce se pak vydali na čerpací pokus do Kačmy. Konkrétně do nejnižšího místa systému pod vstupní propastí do Rovu človeških ribic, kde se jim podařilo vyčerpat koncový sifonek a proniknout do pokračování v závalu až k jakési úžině, kde viděli aktivní tok mizet v jakémsi snad již kompaktním meandru. Snad se příště podaří objasnit, zdali by to tudy nepustilo na aktiv Reky za Bukovnikem. Benčnou jamu následně zmapovali a odstrojily Míla Polívka a Plzeňský Kocour, kteří následně významně pomohli s taháním materiálu.

V druhé polovině týdne dojeli další kamarádi z Maďarska. Pinti, Bernadet a dva Tomášové z FTSK Budapešť. Společně s nimi zalezli do Kačmy FanTomáš s Kocourem. Spolu pak zamířili do Labirintu, kde jsme se rozdělili na tři družstva. První šlo odstrojit zmíněný komín nad Slabetovo jezero, druhé šlo lézt okno v levé stěně před Slabetovým jezerem, kde však nebylo nalezeno nic jiného než sintr, sintr a zase sintr. A třetí družstvo ve složení Tomáš a Tomáš šlo kopat do Lojzova podoru levostrannou odbočku pod stropem s průvanem, ale dle informací se i tato chodbička nakonec dostala do bloků závalu a vede směrem dolů.

V Labirintu si mezitím zřídili útočiště maďaři z klubu Papp Ferenc, kteří se věnovali hlavně fotodokumentaci doposud značně opomíjených míst v Rovu destih jezer, Labirintu a Petkovškově rovu. Fotili hlavně 3D snímky, takže se máte na co těšit.


Jako další činnost měli lezení pravostranných oken v Labirintu, které však skončili v úzkých profilech s nutností rozšiřování a hlavně zmapovali druhou polovinu aktivního odtoku Reky zvanou Ozki rov. Zde bylo zakreslena spousta komínů a oken nadějným směrem, což může být námět na příští akci za nízkých stavů.

Na povrchu mezitím zorganizoval Franci mohutnou kopací akci ve Vítkově dihalniku, kde se čelba, díky všem co kopali, zahloubila o další neuvěřitelné metry až na cca 8m. V tomto místě se kromě přední a zadní kompaktní stěny objevili již volné dutiny vpravo i vlevo, vyplněné již převážně volnými kameny.
Na tomto pracovišti se ještě dále pokračovalo dalším přistřelováním kompaktních stěn a zadřevováním nestabilně vypadajících kamenů. Po posledním kopání lze konstatovat, že zde bude za několik akcí zřejmě dosaženo již volných prostor. Nejsnadnější cesta bude asi pomocí kopání hlíny a přistřelování kompaktních stěn a v příhodný okamžik pak odskočit do boku.

V pátek se vydal Dráťák, Tučňák a Honza na lezení okna za Ogabno jezero, ale ani zde nic nebylo, dále se vytahal z Kačné jamy bivak ze Saturnu a v sobotu pak bivak z Labirintu.


Nezbytným pomocníkem nám byl opět vrátek, jehož jedna klika byla dokonce v průběhu expedice zničena a následně opravena.

Během pobytu jsme udělali na povrchu i dvě menší klobás párty s místními jeskyňáři.Závěr:
Na letošní expedici bylo hlavním cílem lezení komínu nad Slabetovým jezerem v zadních částech povodňového patra Kačne jamy. Bylo zde dosaženo výšky 80m a postup byl zastavem zasitrovaným profilem. Jedinou šancí je ještě druhé vyšší okno. Lezení dalších oken v Labirintu a jeho okolí nevedlo k úspěchu. Nejvýznamějším přínosem bylo detailní zmapování Hojkerjevy dvorany a Ozkeho rovu s vytipováním nadějných míst pro příští bádání. Na povrchu proběhlo významné kopání v lokalitě Vítkov dihalnik, která se nachází nad Slabetovým jezerem. Dosáhlo se zde hloubky cca 8m s nadějí na další postup do volných prostor.

Poděkování patří všem členům expedice za jejich přínos k systematickému výzkumu systému Kačné jamy.
Za fotodokumentaci děkujeme autorům: Helča Vysoká, Jindra Dvořáček, Ondra Skalský, Jirka Štěpánek, Tonda a Csaba Egri.

Pro přátele znovuplnění plynových bombiček uvádíme naštěstí veselé fotky Braďoura a bomby co mu buchla v přehřáté kanceláři. Zkrátka v létě to s těma bombičkama není prdel.English summary:

International expedition Kačna Jama Reka Exploration 2012 wasn’t interested in seriously oriented diving in the end parts of Kačna Jama, but the main aim was to climb up a chimney above Slabeto lake (close to Cimermanov Rov). There we felt a possibility of finding some upper level and then continuation to the surface. Unfortunately we got just to the height of 90 m above water level and here we were stopped by a sinter formation which closed further continuation. Another window and a few interesting chimneys above Slabeto lake were left for the next time. Our international team mapped the active outflow corridor Ozki Rov, which terminates by a cave-in. For the first time, we visited parts around Saturn abyss and did a digital mapping of Hojkerjeva Dvorana.
On the surface, we dug a promisingly looking breathing spot called Vitkuv Dihalnik. At the end of 2012 we were here in the depth of around 10 m. Luckily, we were present at the place just while the Kačna Jama system was being flooded up, and we observed very strong draught here that continued for 2 hours. This filled us with a hope that this digging would lead to the lowest level of the system and could be eventually used as a short cut for a transport of the diving stuff. We will see how lucky we will be there!
Thanks to our Hungarian caver friend from FTSK a Papp Ferenc club. Slovenian caver friends for cooperation!

Many thanks to the Gregor Žiberna local club for offering a refuge, lending a material, for a help with the realization and for an opportunity to carry out a research in their home territory.
If you would like to make an earnest expedition to Kačna Jama, please contact the local club at: http://www.divaska-jama.info/kontakt_os.htm

Kačna Jama oficiální délka (official length):
1889 1,900 m (first descent, Zahodni Rov and Vzhodni Rov)
1972 8,600 m (Reka river, outflow section up to Cimermanov Rov)
1997 12,750 m (section from behind Ogabno Jezero siphon – Novi Deli to the intake siphon)
2007 13,250 m Plánivský Rov +500 m
2008 13,750 m Plánivský Rov +300 m, Plzeňský Rov +200 m
2009 14,450 m Rov za Zrcalom +700 m
2010 15,100 m Rov za Zrcalom +330 m, 2nd siphon Človeških Ribic +200 m, chimney in Lojzov Podor +120 m
2011 16,068 m Povirski Rov +768 m, intake siphon and continuation +min. 200 m (Slovenian team)
Celková délka Kačné jamy je více jak 16 km (2012)
Total length of Kačna Jama is over 16 km (2012).

A na závěr pár fotek z povrchu:
Komentář
Kolik je dvakrát dva? (ochrana proti spamu):

Jméno: (povinný údaj)
E-mail:
Komentář:
 
FanTomáš21.12.2012, 23:11
Přidáno pár foteček a summary. Na seznam členů zatím nemám odvahu:-)