expedice Kačna jama 2011 - online expedice Kačna jama 2010 - online Jeskynní systém Řeky - prezentace [9MB - PowerPoint] Gouffre Berger 2005 Expedice Romania 2004 Chrochtadlo - objev roku 2002
Nové objevy v Amatérské jeskyni
3D-VRML
Fotogalerie
Animované polygony
Monografie Amatérská jeskyně
Publikace Piková dáma - Spirálka
Plánivy.CZ - Expedice, akce
Expedice Gouffre Berger 2005 (-1122 m)
Francie, planina Vercor
01.08.2005 - =P=
Účast na této, již delší dobu plánované expedici, se nám konečně podařilo zrealizovat v letošním roce. Akci zastřešoval francouzský speleoklub Ressac Ardéche, který díky Kocourovým kontaktům zprostředkoval povolení také pro 7 členů českého týmu.


Gouffre Berger - Sala Treize, -500 m

Z Brna jsme vyrazili na téměř 1500 km dlouhou cestu v sobotu 9.7. v 7:30 ráno ve složení P, Tomáš, Jindra a Sebo v jeho Oktávce a Kocour, Peťa Nováček s Kajmanem v Astře. Ještě téhož dne v nočních hodinách jsme všichni dorazili do osady Gites Arnaud, která je dostupná po vystoupání po klikaté silničce z vesnice Pont-en-Royans, nacházející se na okraji národního parku Vercors. Po krátkém seznamovacím večírku s Francouzi jdeme brzy spát.

V neděli jsme si jako zahřívací kolo dali vyvěračku Grotte de Gournier, která se nachází hned vedle zpřístupněné jeskyně Grottes de Choranche. Gournier se řadí mezi jednu z nejkrásnějších vodních jeskyní ve Francii. Průvodcem nám byl náš pozdější hostitel a instruktor outdorových sportů Jean Kanapa. Po 30 m dlouhém jezeře, kterým jeskyně vyvěrá do kaňonu, se na člunu dostaneme do mohutného fosilního horizontálního patra, který vede v délce 2 km pod severní část planiny. V průběhu tohoto patra vede do nižší aktivní úrovně několik prostupů. Druhým z nich jsme se dostali na řečiště, kterým jsme se postupně dostávali modrozelenými tůněmi, traverzy a komíny a vodopády proti proudu až téměř k prvnímu sifonu ve výšce 267 m nad vývěrem. Jeskyně pokračuje ještě dále až do výšky 680 m a má celkovou délku 15 km. Tato exkurze trvala 8 hodin a výborně nás připravila na vodní pasáže, které nás zajisté neminou v očekávaném Gouffre Bergeru.


z jeskyně Gournierz jeskyně Gournierz jeskyně Gournier

V pondělí jsme měli odpočinkový den, který jsme věnovali relaxaci a přípravám na úterní sestup do jeskyně Gouffre Berger. Systém Gouffre Berger má dohromady 6 vchodů. Nejvyšší z nich – Gouffre de la Fromagére – tvoří denivelaci k prvnímu sifonu S1 celých 1202 m. Jeskyně Fromagére je téměř v celém svém průběhu jeden velký meandr a ústí do hlavního řečiště přítokem v hloubce 1075 m. Denivelace od vchodu Gouffre Berger, který se nachází v nadmořské výšce 1640m, činí k sifonu S1 1122m. S vystrojováním propasti začala skupina ze speleoclubu Ressac v sobotu, v den našeho příjezdu. Podařilo se jim dosáhnout hloubky 700 m, do kaskád za Les Coufindes. V jeskyni hrozí abnormální nebezpečí zatopení v určitých místech v celém jejím průběhu už při přeháňkách trvajících déle než 1 hodinu. Zpočátku našeho pobytu nebyla předpověď v tomto ohledu moc příznivá, proto jsme dosažení dna naplánovali na úterý 12.7., kdy mělo mít počasí zlepšující se tendenci.

V úterý v 5 hodin ráno vyrazila vystrojovací skupina ve složení Jean, Kocour a dva další členové klubu Ressac autem na hodinu vzdálené parkoviště La Moliére. Dvě hodiny po nich vyráží také zbytek českého týmu s 3 Francouzi. Z Moliére je to ke vchodu do Bergeru dobrá hodina cesty po pastvinách a lesem. Po nalezení vchodu se nedočkavě převlékáme. Poslední z nás vstupuje do jeskyně v 10:30.

Nejprve slaňujeme dvě asi 25 metrové studny Ruiz a Cairn, kde se dostáváme na první horizont. Horizont tvoří meandr, který se nám zprvu zdá neskutečné dlouhý. V meandru jsou patrné vzpříčené dřevěné klády, které určitě pamatují objevitelskou éru z doby působení Ferdinanda Petzla. Meandr je občas vystrojen lanovým traverzem v místech, kde přechází v propasti a je zakončen nádherně vykrouženou studnu P 37 Gorby, kterou se dostáváme do hloubky 130 m. Ze dna studny vede dále již pohodlnější meandr, který pomalu přechází v soustavu studen P28 Gontard a P42 Aldo. Poslední jmenovaná je obzvlášť nebezpečná za silných přeháněk. Zde již přišlo o život mnoho jeskyňářů, kteří se snažili za každou cenu dostat přes vodopád, který zde padá při náhlých vodních přívalech z výšky 35 metrů. Ze dna poslední studny již vstupujeme do mohutných prostor horizontu Grande Galerie v hloubce 235 m.


Gouffre Berger - P25 CairnGouffre Berger - Grande Galerie

Zleva se připojuje horizont Galerie Petzl zpřístupněný vchody Puits Marry a Gouffre des Elfes. Chodbou Grande Galerie postupujeme přes sníženinu Lac Cadoux, která se za vyšších vodních stavů stává jezerem dlouhým 60 m a proto zde musí být umístěn nouzový člun. Za jezerem se nádherně vyzdobená chodba pomaluje snižuje k 10 m stupni Little General, za nímž již postupujeme řečištěm k traverzu nad jezírkem, který je vstupní částí do nejmohutnější prostory celé jeskyně Grand Eboulis. Grand Eboulis začíná v hloubce 350 m a pokračuje dále postupně se sklánějící dómovitou chodbou dlouhou 250 m, až 50 m širokou a až 30 m vysokou. Sestupujeme po dně krytým mohutnými řícenými bloky až do 1. bivaku (Camp 1). Za ním již následuje nádherně vyzdobený sál s mohutnými stalagmity a jezírky Sala Treize, kterým Grand Eboulis končí. Jsme v hloubce 500 m.


Gouffre Berger - Grand EboulisGouffre Berger - Sala Treize, -500 m

Za Sala Treize se dostáváme k 15 m hlubokému stupni zvanému Balkón. Zde se rozměry chodby značně zmenšují. Překonáváme traverz po sintrech kolem jakoby ulomeného krápníku, ze kterého crčí voda - Enormous Cascade. Vlevo dole je již slyšet voda z řečiště. Řečiště však brzy opouštíme, protože další cesta vede výše stalagmitovým lesíkem a pak vzhůru do Kalcitových svahů, na jejichž vrcholu je patrný drobný přítok, který zde tvoří mohutnou krápníkovou kupu hustě zdobenou dlouhými brčky. Po svahu kupy sjíždíme asi 30m do úzkého vysintrovaného průlezu, kterým slaníme na dno řečiště, které nás bude provázet až do dna. Brzy dosahujeme Šatny – Le Vestiaire – v hloubce 640 m.

Šatna je místo, kde se obvykle převléká do neoprénu, protože dále následují vodní pasáže. Až potud je jeskyně relativně bezpečná i za zvýšených vodních stavů. Dále již hrozí zatopení některých kritických pasáží v plném profilu. Oblékáme kalhoty z 3 mm neoprénu. Osvědčily se také trika s dlouhým rukávem z 1mm neoprénu, který nebrání tolik v pohybu a přesto dobře izoluje od vodní tříště a studeného větru od vody z vodopádů. Pomalu se noříme do modrozelených tůní Les Coufinades, které jsou vystrojeny lanovými traverzy. Podle šikovnosti se zde více či méně namočíte. Po 150 metrech Coufinades ústí do větších prostor Réseau des Cascades. Řečiště je zde přerušeno několika kaskádami, které se překonávají šikmým slaněním. Postupně překonáváme Cascade Abelle, Cascade Claudine a za poslední Cascade Topographes se v hloubce 740 m dostáváme do mohutné kaňonovité chodby Grand Canyon.


Gouffre Berger - Les CoufinadesGouffre Berger - Grand Canyon, -740 m

Grand Canyon začíná ohromným dómem nezjištěné výšky, který za suťovým svahem přechází v prudce klesající chodbu. Chodba je jištěná starými fixními lany, které se nacházejí u pravé stěny, vlevo hluboko pod námi je slyšet řeka. Dno Grand Canyonu je ukončeno studnou P20 Gaché ve které mizí vodní tok. Dále již znovu procházíme mohutným řečištěm a několika kaskádami z nichž nejkrásnější je určitě P27 Grande Cascade. Za touto kaskádou se řečiště snižuje do „pseudosifonu“ La Baignoire, který může být někdy úplně uzavřen a potom se obchází někudy v pravo. Nám však přišlo výhodnější podlézt přímo kulisu sifonu, kde bylo 15 cm vzduchu a za kterou hned pokračuje řečiště v normálním profilu. Ještě slaníme několik kaskád a už stojíme před poslední a zároveň největší kaskádou v celé jeskyni P44 Ouragan. Pod ní se všichni shromažďujeme v Camp des Etrangers (-1025 m) spolu s vystrojovací skupinou, která se právě vrátila od koncového sifonu. Dále už jdeme „na lehko“, míjíme přítok Affluent – 1075 m, ještě jednou oblézáme řečiště po stupni vlevo a již stojíme u sifonu S1 v hloubce 1122 m. Dno a zároveň náš cíl byl dosažen! Je úterý 20:30.


Gouffre Berger - P44 OuraganGouffre Berger - Přítok v hloubce -1075 m

Cestou zpět potkáváme dvojici Francouzů mířících na nedaleké dno. Výstup probíhá již pomaleji. Je již znát únava. Postupně překonáváme bez problémů jeden stupeň za druhým, brodíme se řečištěm a klopýtáme přes balvany suťových svahů. Menší problém jsme zažili u 5 metrového stupně Cascade Abelle. Naši předchůdci nezkontrolovali lano při výlezu z toho stupně a toto zůstalo ležet na horním řečišti. Asi půl hodiny trvalo než jsme konec lana ze skalní police zachytili navázaným ručním blokantem a stáhli zpět dolů. Jinak by nebylo možné bez cizí pomoci z jeskyně vůbec vystoupit. Po nekonečném suťovém svahu v Grand Eboulis, překonání vstupních propastí a nepříjemného meandru vylézáme všichni ve středu mezi 8:30 a 10:30 na povrch. Čekáme ještě na Francouze, kteří vylézají až v odpoledních hodinách. Když nevylézají ani v poledne, rozhodujeme se k úniku ze spalujícího vedra planiny a odjíždíme na naši základnu.

Celý zbytek středy odpočíváme, ve čtvrtek si jdeme turisticky prohlédnout pohoří Vercor, navštěvujeme nedaleko Grenoblu vyvěračku Cuves de Sassenage, ze které mimo jiné vytéká přítok z Gouffre Berger. Den končíme nákupem drobného materiálu u Expé v Pont-en-Royans. Večer je naše česká sekce zaměstnána výrobou pravého guláše, který měl u našich přátel velký úspěch. V pátek v rámci aktivního odpočinku děláme malou změnu a jdeme si zadovádět do jednoho kaňonu v severní části planiny u osady Presles. Nikdo z nás ještě kaňoning nikdy nedělal a také jsme neměli ani plné vybavení. Avšak v jednoduchém kaňonu, kde jsme strávili 5 hodin, jsme si s nadšením vyzkoušeli všechny kaňoningové prvky – slanění, skluzavky i skoky do tůní.


Vercor - roklování

V sobotu opouštíme naši základnu v Gites Arnaud a odjíždíme na parkoviště Moliére, kde se máme zúčastnit poslední a odstrojovací akce v Gouffre Berger. Tento den je ve znamení hromadného sestupu asi 20 jeskyňářů ze speloklubů z Paříže, Vercoru a Ardéche, kteří se nezúčastnili úterní akce. S nimi jde na dno také Sebo, který po nehodě v jeskyni Gourniere zatím do jeskyně nešel. Opouští nás také Kajman a Peťa Nováček, kterým končí dovolená. My ostatní - Kocour, P, Tomáš a Jindra máme za úkol sestoupit do Šatny (Le Vestiaire) a pomoci vytáhnout část odstrojeného materiálu. Do Bergeru sestupujeme ve večerních hodinách a část materiálu odebíráme v 1. bivaku, kde jsme potkali odstrojující skupinu. Cestou také potkáváme udýchaného Seba, který úspěšně prostoupil jeskyni v Rémyho skupině jeskyni za pěkných 17 hodin. Z jeskyně vystupujeme za svítání, čekáme na zbytek Francouzů, nakládáme si na sebe hromadu materiálu a transportujeme jej na Moliére. Je neděle dopoledne, my jdeme spát do lesa pod smrky. Expedice Gouffre Berger 2005 šťastně skončila.

Protože naše skupina plánovala zůstat ve Francii ještě další týden, přesouváme se v neděli do 200 km vzdálené Ardéche. Po příjezdu do vesničky Grospierres se nás ujímá Jean a poskytuje nám ubytování na své zahradě. V týdnu pak absolvujeme několik exkurzí lehčího charakteru, na kterých nás provázejí členové speleoklubu Ressac – Jean, Marc a Vincent. Nejprve navštěvujeme nádhernou, až kýčovitě vyzdobenou jeskyni Orgnac. S místním průvodcem procházíme jinak nepřístupné části Orgnac II a III, které se pyšní bohatou excentritickou výzdobou, která nemá ve světě obdoby.


Ardéche - Orgnac I.Ardéche - Orgnac II.Ardéche - Orgnac III.

Další den nám Marc ukázal jeskyni s pravěkými rytinami v kaňonu řeky Ardéche. Zajímavá byla také 8 hodinová akce, při které jsme prostoupili jeskyně Aven Gregoir a Cuve Fee jako traverz. Jeden den jsme strávili lezením ve skalním městečku u řeky Chassezac a poslední den jsme navštívili Aven Noel, který nás po sestupu 30 a 90 m hlubokými vstupními studnami ohromil svoji nádhernou krápníkovou a excentritickou výzdobou, která se kontrastně vyjímala na oranžovohnědě zbarvených stěnách a stropech. Tímto jsme definitivně ukončili náš speleologický pobyt ve Francii. Večer ještě zavládlo veselí u Jeana na zahradě, kam se sjeli i další členové klubu Ressac. Po večeři došlo na promítání fotek z expedic při kterém se ochutnávali archivní francouzská vína a sýry a ještě jednou jsme probírali zážitky z prožitých akcí. V sobotu brzy ráno se loučíme a vydáváme na dalekou cestu domů.

Expedice se zúčastnili členové českého týmu: Bohuslav „Kocour“ Koutecký, Petr „P“ Polák, Jindra Pernica, Tomáš Roth, Sebastián „Sebo“ Kovačič, Vít „Kajman“ Kaman a Petr Nováček.
Komentář
Kolik je dvakrát dva? (ochrana proti spamu):

Jméno: (povinný údaj)
E-mail:
Komentář:
 
Krtek11.10.2014, 23:06
I já vzpomínám na 555, kde jsem s Říceným bádal a s Antonínem Vysloužilem
Krtek11.10.2014, 23:00
i já vzpomínám na 555, kde jsem s říceným bádal...
Chiuia M Octavian25.02.2009, 11:42
mnogu interesno pozdrav od makedonia
Míla Zacharda25.01.2008, 17:18
V jeskynním systému Gouffre Berger žijí zvláštní draví jeskynní roztoči z čeledi Rhagidiidae a zřejmě ještě další skupiny troglobiontních bezobratlích. Studoval jsem několik jedinců sbíraných p. Guy Bariviera v r. 1986 ve 2 patrech jeskynního systému, a to -250 a -600 m a -600 až -1200 m. Je zřejmé, že v různých výškových patrech jeskyně žijí různé druhy rodu Troglocheles kteří jsou v různém stupni morfologicky přizpůsobeni životu v podzemním prostředí. Čím hlouběji, tím výraznější a rozsáhlejší adaptace (troglomorfismy) k životu v jeskyni. Tento fenomén by mohl být stimulem rozsáhlejšího expedičního bádání biospeleologů a jistě by bylo získáno množství zcela unikátních nových poznatků o životě a adaptivní evoluci těchto živočichů. Snad to někdy někdo v budoucnosti udělá a napíše významnou kapitolu pozoruhodných biospeleologických výzkumů.
nexii26.02.2007, 13:16
hustýý
roman17.12.2006, 21:06
pekne fotky....my sme tam boli v roku 1998
Oťas29.04.2006, 21:51
Až teprve teď vidím, v jaké krásné jeskyni jsem v roce 1986 byl. Jen tak dál.
=P=09.03.2006, 09:13
No přesně tak. Jak to vlastně vypadá v takových prostorách jako Grand Canyon nebo Grand Eboulis jsem se opravdu dozvěděl až z těch fotek :-)
Marek Audy08.03.2006, 21:44
Pěkný fotky! Takových moc není. Magnesium je magnesium. Aspoň doma se podíváš, co v tý díře vlastně je. Ale zadarmo to taky není, že!
Raďas15.11.2005, 21:25
Pěkná práce kluci,muselo tam být fajn. Když vydím ty fotky úplně mě svědí ruce.
C+01.09.2005, 10:51
ty skluzavky vám závidím!
=P=31.08.2005, 12:36
dik... no snazili jsme se :-)
Spider30.08.2005, 20:16
Moc fajn čtení a fotky.