expedice Kačna jama 2011 - online expedice Kačna jama 2010 - online Jeskynní systém Řeky - prezentace [9MB - PowerPoint] Gouffre Berger 2005 Expedice Romania 2004 Chrochtadlo - objev roku 2002
Nové objevy v Amatérské jeskyni
3D-VRML
Fotogalerie
Animované polygony
Monografie Amatérská jeskyně
Publikace Piková dáma - Spirálka
Plánivy.CZ - Expedice, akce
Velký traverz ´97 (847 m)
21. - 25.8. 1997, Zádielská dolina, Slovenský kras
01.09.1997 - >P<
Jelikož se šest členů naší speleologické skupiny přímo podílelo na zabezpečení celé akce, což obnášelo zajištění přístupových cest, noční i denní hlídky na stanovištích, asistenci při vystrojování traverzu, fotografickou dokumentaci, získali jsme vcelku globální přehled jak o samotném průběhu Velkého traverzu, tak i o jeho zákulisí.


Velký traverz se stal skutečností díky organizačnímu výboru tvořenému Eduardem Kladivou (Speleoklub Cassovia), Arpim Petrikem (OS SSS J.Majku, Turňa nad Bodvou), Gustavem Stibrányim (technická komise SSS), Josefem Thuroczym (Speleoklub Cassovia) a stovkou dalších dobrovolníků. Samotná akce byla pojata poněkud masově, což je vzhledem k nákladům na organizaci a realizaci takového projektu zcela pochopitelné. Obec Zádiel ve Slovenském krasu navštívilo na 15 000 návštěvníků, pro které byl atraktivní nejen samotný Velký traverz, ale i malý traverz o délce 180 m protínající hlavní promenádu se spoustou kiosků s občerstvením a pivem, velkoplošnou obrazovkou s nepřetržitou projekcí aktuálních záznamů z vystrojování a překonávání Velkého traverzu a také s večerní diskotékou.
V blízkosti informačního centra na sebe upozorňovaly nejrůznější poutače a reklamní panely. Celé dění průběžně natáčely i dvě televizní společnosti (krátký šot odvysílala i TV Nova). Naprosto odlišná a poklidná atmosféra panovala na východním a západním stanovišti na planině, kde šlo úplně o něco jiného.

Popis použitého materiálu a způsobu vystrojování

Kotvící systém byl na obou stanovištích vytvořen 5ti fixními body (4 fixy za přirozené body a jeden pomocí 10 mm nýtu). Centrální fixní bod byl s těmito spojen ocelovými lany o průměru 5 mm tak, aby v nich bylo dodrženo stejnoměrné rozložení tahů. Hlavní lano bylo na východním stanovišti upevněno beznapěťově k pevnému závěsu, na západní straně k speciálnímu lodnímu rumpálu umožňujícímu beznapěťové ukotvení s možností povolování a dotahování lana pod zatížením. Permanentní sledování tahů v hlavním laně umožňoval tenzometr (s udanou max. silou 100 kN), instalovaný mezi centrální fixní bod a lodní rumpál. Mezi oba beznapěťové závěsy byly ještě postaveny vychylovací kladky pro eliminaci nesouosých sil.
K přetažení hlavního lana přes dolinu bylo použito tří pomocných šňůr. První o průměru 0,5 mm byla přetržena při prvním pokusu o její přenos pomocí helikoptéry. Ten se podařil při druhém pokusu se šňůrou s průměrem 1,3 mm, měrnou hmotností 1,2 g/m a tržnou silou 750 N. Na tuto šňůru se navázala další pomocná šňůra (průměr 5 mm, M=12,5 g/m, Fn=5 kN), která se již přetahovala manuálně. Stejným způsobem bylo nataženo i hlavní lano s následným vyšponováním a kontrolou napěťových poměrů. Směr přetahování byl proveden ze západního stanoviště na východní. Tato činnost probíhala od úterního večera do čtvrtka.
Slavnostní otevření Velkého traverzu se uskutečnilo v pátek dopoledne. Prvním lezcem, který překonal Velký traverz byl Zoltán Ágh ze Slovenska. Jeho výkon trval více než hodinu, přičemž se kontrolovalo chování obou závěsů a tahové síly v hlavním laně. Ve 13,00 přišel čas oficiálního přelezu Gustavem Stibrányim. Za přítomnosti státního notáře byly změřeny parametry traverzu (použito laserového zaměřovače SET4C japonské výroby s udanou přesností 5mm/km), aby tak s Gustovým výkonem 30 min 40 s ze západního stanoviště byly zapsány do Guinessovy knihy.
V sobotu se uskutečnila cvičná záchranná akce, kdy k postiženému visícímu uprostřed traverzu dorazil záchranář z opačné strany, aby s ním po jeho fixaci na sebe slanil na připraveném 300 m laně (10,5 Gortani - Lanex) do doliny. Tahy v hlavním laně byly regulovány tak, aby nepřekročily hodnotu 8 kN. Rázy vzniklé při slaňování byly pohlceny přirozenou pružností obou lan, v žádném případě se nepromítly v místech centrálního kotvení. Záchrana trvala asi 40 min, přičemž se spotřebovaly 2 litry vody na chlazení slaňovací brzdy. Sobotní program vyvrcholil úspěšným seskokem parašutisty, který se odepnul z traverzu nad jeho nejhlubším místem.
Celkově Velký traverz překonalo 44 lezců - 28 Slováků, 9 Čechů (z toho 4 Plániváci), 4 Maďaři, 1 Němec, 1 Angličan a 1 Rus.
K vynikající náladě přispělo i nepřetržité slunečné počasí po všech šest dní a tak nezbývá, než vyjádřit obdiv všem organizátorům této významné akce a doufat v realizaci podobných projektů i v brzké budoucnosti.

Parametry traverzu
 • vzdušná vzdálenost stanovišť 846,76 m
 • délka lana mezi oběma stanovišti 847,67 m
 • výšková dilatace mezi kotveními 39,23 m
 • vzdálenost spodnějšího kotvení nad nejnižším místem doliny 342 m
 • hmotnost akčního úseku lana okolo 80 kg
 • tah v nezatíženém laně 6,2 kN
 • tah v zatíženém laně kolem 7 kN
 • průvěs nezatíženého lana 7 m
 • průvěs zatíženého lana kolem 30 m
Parametry lana
 • průměr lana 12 mm
 • délka lana 909 m
 • materiál polyamid
 • měrná hmotnost 100 g/m
 • tržná síla 30 kN
 • průtah 10 % při 10 kN
výrobce Lanex Bolatice a.s.

Časový harmonogram jednotlivých etap
 • 19.8. 19,00 začátek vystrojování
 • 21.8. 14,00 konec vystrojování
 • 22.8. 10,30 slavnostní zahájení
 • 22.8. 12,00 první překonání traverzu
 • 22.8. 13,00 oficiální překonání traverzu za přítomnosti notáře
 • 23.8. 15,00 simulace záchranné akce
 • 25.8. 12,00 zakončení překonávání traverzu
 • 25.8. 16,00 konec odstrojování
 • 25.8. 20,00 zakončení u lahví šampaňského
Fotky z této akce jsou k prohlédnutí v naší fotogalerii.
Komentář
Kolik je dvakrát dva? (ochrana proti spamu):

Jméno: (povinný údaj)
E-mail:
Komentář: