expedice Kačna jama 2011 - online expedice Kačna jama 2010 - online Jeskynní systém Řeky - prezentace [9MB - PowerPoint] Gouffre Berger 2005 Expedice Romania 2004 Chrochtadlo - objev roku 2002
Nové objevy v Amatérské jeskyni
3D-VRML
Fotogalerie
Animované polygony
Monografie Amatérská jeskyně
Publikace Piková dáma - Spirálka
Plánivy.CZ - Aktivity
   V jeskyni Nová Amatérská se snažíme o průnik na aktivní řečiště Bílé vody. Po nalezení jeho části v Chrochtadle se zaměřujeme na oblast jižně od této části a pokračujeme v prolongačních pracích v jv. stěně macošského koridoru. Pozornost věnujeme také komínům, zejména v Bludišti Milana Šlechty a v Macošském koridoru.
   V jeskyni Spirálka vedou naše aktivity k průzkumu odtokového sifonu směrem na jeskyni 13C, který se v roce 2003 podařilo vyčerpat pouze částečně. Pokud dovolí nízké vodní stavy, pokusíme se i o čerpání Belgického sifonu (směrem na jeskyni Novou Rasovnu), za nímž na nás čeká mnoho neprobádaných a nezmapovaných prostor.
   Z dalších činností provádíme výkopové práce v závrtu Zelená tma a také prolongační práce nad Kyvadlem v jeskyni Piková dáma.
   Připravujeme podklady o jeskyni 13C, které by měly být vydány v souhrnné publikaci o této lokalitě. V současné době zde provádíme poslední mapovací a fotodokumentační práce stejně jako i průzkum posledních komínů.
Návštěva Maďarů v Krasu
22.04.2004 - FanTomáš | komentářů: 4
Jako již po několikáté, dorazili v rámci naší družby do Krasu naši kamarádi jeskyňáři z Budapeště z Klubu FTSK.

Naši kamarádi z Budapeště

Po vřelém přivítání na Ditrichovi jsme byli obtěžkáni velkým množstvím tekutých darů a tak jsme raději místo konzumace začali plánovat průběh exkurzí. Čekaly nás celkem tři unikátní vodní jeskyně Moravského krasu: Rudické propadání, Stará Amatérka a Nový Lopač. Vzhledem k mírně zvýšeným stavům vody jsme mohli předpokládat, že si vodu v těchto jeskyních řádně užijeme a tak jsme my z Plániv většinou volili taktiku neopren teamu. ...pokračování
Vánoční bádání
12.01.2004 - >P< | komentářů: 10
Mezi Vánocemi a Silvestrem loňského roku jsme na plánivách tradičně pořádali pracovní akci. Hlavní náplní programu bylo dokončení dokumentace horních pater a vylezení dosud neprozkoumaných komínů v jeskyni 13C. Druhá pracovní skupina prováděla výkopové práce v odbočce Přesýpací hodiny v jeskyni Piková dáma.


jeskyně 13C - komín U tří drtičů
 ...pokračování
Kopání v závrtu Křížově závrtu
21.11.2003, 14:22 - >P< | komentářů: 5


Z této akce Vám přinášíme několik fotografií, které dokumentují postup ve výkopových pracích v Křížově závrtu. ...pokračování
Propojení Krematoria a Chrochtadla se podařilo !
01.09.2003, 09:25 - >P< | komentářů: 0
Díky letošnímu suchu a tudíž velmi nízkým stavům podzemních toků jsme podnikli průzkumnou akci v Krematoriu v nové Amatérské jeskyni s cílem prozkoumat přítokový sifon. V plánu byla též navštěva Chrochtadla a zjištění situace při takto nízkých vodních stavech. Po zhlédnutí odtokového sifonu Krematoria jsme zjistili, že jeho hladina klesla tak, že jím bylo možné prolézt a sledovat chodbu v suché části za ním. Jaké bylo překvapení když jsme spatřili vodní mísu v partii Aqualung v Chrochtadle! Ano, podařilo se propojit Krematorium s Chrochtadlem, které od sebe dělil pouze sifon délky 5m! Okamžitě jsme provedli zaměření těchto prostor a jejich dokumentaci. ...pokračování
Čerpací pokus sifonu 13C - Spirálka
28.07.2003, 10:06 - Beny | komentářů: 0
Vzhladem k dlouhotrvajícímu suchu a díky tomu vhodným podmínkám pro čerpací pokusy. Rozhodli jsme se místo expedice do Slovinska udělat druhý čerpací pokus sifonu mezi jeskyněmi 13C a Spirálkou. Čerpání bude probíhat od středy 23.7. nejpozději do pondělí 28.7. Je pojmuto jako pokračování čerpáku, který porběhl před 10 dny a potvrdil, že sifon jde za tohoto sucha poměrně "jednoduše" čerpat.Došlo tehdy ke snížení hladiny cca o 4m. Tentokrát by se měl sifon celý dočerpat. Tzn. snížít hladinu o 13 m a suchou nohou projít ze 13C do Spirálky a prozkoumat prostory, do kterých potapěči během výzkumů kolem roku 92-93 nepronikali.  
Návštěva maďarských jeskyňářů v Krasu!
05.05.2003, 20:46 - FanTomáš | komentářů: 0
Tak jako každý rok i tentokrát nás přijeli navštívit naši kolegové z Budapešti. Jako datum pozvání jsme zvolili 30.4.-4.5.2003. Tentokrát přijelo celé komando, rodinky s dětmi a akční team. Naštěstí naše zázemí je obrovské a tak jsme všech 30 osob ubytovali. Středeční večer byl ve znamení vítání a ochutnávání neznámých vzorků Tokajského a pálenky. Z našich řad byli přítomni Já, Číra, Libor a Hmiz. ...pokračování
Očistná akce
27.04.2003, 21:16 - FanTomáš | komentářů: 0
O víkendu 25.-26.4.2003 proběhla v pátek mírná očista základny Ditrich před příjezdem našich kamarádů z Maďarska. V sobotu jsme pak netradičně ráno vstali a jeli do Amatérky vytáhnout z TNO Lilapumpu a hadice. Ve tři hodiny jsme pak vylezli ven do krásného, slůncem zalitého, jarem provoněného a cyklisty přeplněného Pustého žlebu a jeli jsme dom! 
Chrochtadlo - objev roku 2002 v ČR
15.04.2003 - >P< | komentářů: 3
     Plánivská skupina získala na letošním setkání speleologů v Rudici cenu Seleofóra "Nejvýznamější objev v ČR". Tímto objevem se stal objev části řečiště Bílé vody v Nové Amatérské jeskyni zvané Chrochtadlo.


předání ceny za nejvýznammější objev v ČR na letošním Speleofóru
 ...pokračování
Konečně úspěch v TNO !
18.03.2003, 09:05 - >P< | komentářů: 0
Tuto sobotu jsme uskutečnili čerpací pokus úzkého, bahnitého polosifonu zvaného Rakev, který dosud ukončoval chodbu zvanou TNO (Tomášova nadějná odbočka) s cílem objevit další části řečiště Bílé vody. TNO je východní odbočka z Macošského koridoru nedaleko Bludiště M. Šlechty v Nové Amatérské jeskyni. Po několika předchozích akcích se nám konečně podařilo vyčerpat a s pomocí neoprénů proniknout 10 m dlouhou Rakví, vyplněnou tekutým bahnem. Z vrcholu komínku na jejím konci jsme dále postoupili úzkým kanálkem a několika propástkami do širší chodby (1x1m). Chodba dále vyústila do dómu "Nikdy se sem neznaž dostat !" o rozměrem 8x4x8m s trychtýřovým dnem vyplněným hlinitými sedimenty, bez možnosti dalšího postupu. Ikdyž se objev řečiště v této části nepodařil, nové objevy v délce cca 30 m jsou jistě významným objevem z hlediska extrémní náročnosti přístupu. 
Prolongační akce v TNO
26.02.2003, 13:40 - FanTomáš | komentářů: 0
O víkendu 22.-23.2. jsme se pokusili zdolat TNO! Bohužel dno propástky před polosifonem bylo zčásti zavaleno bahnem ze stěn a díky vydatnému skapu byla chodba Rakev zcela zatopena. Nicméně jsme se ji snažili vyčerpat, ale boj byl marný. Pro úspěch akce bude třeba uspořádat dvoudenní akci, jeden den čerpání, druhý den lezení! Jako reálný termín byl stanoven víkend 14.-16.3.2003.