expedice Kačna jama 2011 - online expedice Kačna jama 2010 - online Jeskynní systém Řeky - prezentace [9MB - PowerPoint] Gouffre Berger 2005 Expedice Romania 2004 Chrochtadlo - objev roku 2002
Nové objevy v Amatérské jeskyni
3D-VRML
Fotogalerie
Animované polygony
Monografie Amatérská jeskyně
Publikace Piková dáma - Spirálka
Plánivy.CZ - Aktivity
   V jeskyni Nová Amatérská se snažíme o průnik na aktivní řečiště Bílé vody. Po nalezení jeho části v Chrochtadle se zaměřujeme na oblast jižně od této části a pokračujeme v prolongačních pracích v jv. stěně macošského koridoru. Pozornost věnujeme také komínům, zejména v Bludišti Milana Šlechty a v Macošském koridoru.
   V jeskyni Spirálka vedou naše aktivity k průzkumu odtokového sifonu směrem na jeskyni 13C, který se v roce 2003 podařilo vyčerpat pouze částečně. Pokud dovolí nízké vodní stavy, pokusíme se i o čerpání Belgického sifonu (směrem na jeskyni Novou Rasovnu), za nímž na nás čeká mnoho neprobádaných a nezmapovaných prostor.
   Z dalších činností provádíme výkopové práce v závrtu Zelená tma a také prolongační práce nad Kyvadlem v jeskyni Piková dáma.
   Připravujeme podklady o jeskyni 13C, které by měly být vydány v souhrnné publikaci o této lokalitě. V současné době zde provádíme poslední mapovací a fotodokumentační práce stejně jako i průzkum posledních komínů.
Plánivský pracovní týden
13.07.2007 - FanTomáš | komentářů: 4
Na takzvaný Plánivský pracovní týden od 30.6. do 8.7. byla na Výroční schůzi odhlasována činnost v Chodbě potápěčů Za Belgickým sifonem ve Spirálce. Bohužel vodní stavy letošního léta toto čerpání neumožnili a tak jsme se pustili do náhradního programu, který spočíval v průzkumu prostor za Bahnitým přítokem Pikovko-Spirálkového sifonu. Tyto prostory mají dlouhou historii výzkumu, počínaje prvním vyčerpáním Jezírka ve Spirálce v osmdesátých letech, přes vylezení téměř 40ti metrového Glozarova komínu a nalezení pokračování tzv. Kalvárie, která končí neprůleznou puklinou s mohutnou ozvěnou avšak bez průvanu. To před několika lety vyprovokovalo naši skupinu k rozšíření úžiny v pokračování několika metrů. K rozšiřujícímu se profilu se však tehdy nepodařilo dostat a otázkou zůstávalo, zdali se vůbec v reálné vzdálenosti takové místo nalézá.
 ...pokračování
Komín roztoužených fanynek
14.03.2006 - =P= | komentářů: 4
Počátkem února jsme znovu obnovili lezení komínů v Nové Amatérské jeskyni. Na řadu přišel v pořadí již 5. komín v Dómu zemních pyramid, který se nachází v jeho jižní části. Raritou je ta skutečnost, že ústí komína se je situováno nedosažitelně ve stropě dómu asi 11 m nade dnem.

lezení komínu v Dómu zemních pyramid
 ...pokračování
Objevy v Křížově závrtu
06.03.2006 - =P= | komentářů: 9
(aktualizováno 9.3.)
Zásadního objevného postupu se podařilo dosáhnout v Křížově závrtu během pracovní akce od středy 1. do neděle 5.3. Ve čtvrtek dopoledne se podařil první 15 m průnik do dómku 6x7 m chodbou výšky 2 m a sklonu 45°. Práce dále pokračovaly hloubením šachtice v sz. části dómku. V sobotu bylo dosaženo úzkého trativodu, který musel být rozšířen pomocí patronek (poděkování patří Kubovi ze ZO 6-16). Za tímto trativodem byla objevena asi největší prostora - propast o průměru 2 m s hlinitým dnem a dosahující do celkové hloubky asi 40 m pod povrchem. V těchto prostorách je ještě další komín s neprůlezným oknem do další propasti. Více informací včetně mapy a objevitelských fotografií zde zveřejníme v závěru týdne.

objevná plazivka (Kubovo metro)
 ...pokračování
Nejnovější výzkumné a prolongační postupy
08.02.2006 - FanTomáš | komentářů: 6
V současné době, tedy počátkem roku 2006 se naše skupinová činnost zaměřila na dvě stěžejní lokality. První již dříve prezentované pracoviště je v Křížově závrtu.
 ...pokračování
Postup v Křížově závrtu
22.12.2004 - >P< | komentářů: 5
Během několika podzimních akcí došlo k dalšímu postupu v Křížově závrtu. Podařilo se dosáhnout pukliny, která snad již povede do objevů! Stav po poslední akci je zdokumentován na následujících fotografiíích.

práce v šachtě
 ...pokračování
Z Křížova závrtu aktuálně
11.10.2004 - >P< | komentářů: 5
Přinášíme několik fotografií, které dokumentují aktuální stav výkopových prací na našem pracovišti - Křížově závrtu. Současná hloubka činí 12m. K dispozici je i mapa momentálního stavu.
 ...pokračování
Nový objev v Amatérce
27.07.2004 - FanTomáš | komentářů: 19
Během několikahodinové hardcore akce v sobotu 24.7. se nám podařilo proniknout do cca 50 metrů nových chodeb nacházejících se u aktivního toku říčky Punkvy. Vzhledem k tomu, že prolongace byla ztížena překonáváním nízkých průlezů, po dosažení nejvzdálenějšího dómku již nezbývali další síly na prozkoumání významné odbočky komínového charakteru s průvanem a s ozvěnou jako Kráva. Z tohoto důvodu je pravděpodobné, že se při další akci podaří objevit přinejmenším velký komín. A snad i něco významnějšího. Celý komplex byl pojmenován pracovně Kráva a to díky pocitu, že jsme prolízali z knihy do bachoru, čepce a sleze a pak již hrtan s průvanem...
Tak jsme ve čtvrtek 29.7. po práci opět zaútočili na koncovou část Krávy. Z Ivošova popisu se jevil zalamovák jako prolezitelný a tak jsme si sebou nebrali žádné zvláštní vybavení. Nakonec se ale ukázalo, že ani Ti nejštíhlejší z nás v kritickém místě nedokážou prorvat kolena za kalibrující břit. Pokusili jsme se ho ještě s kladívkem oťukat, ale průlez se nám rozšířit nepodařilo. Celá situace je komplikovaná malými rozměry plazivky, která je v lité skále, takže neumožňuje dostatečný prostor pro pohyb. Pozitivní věc je, že naproti nám přichází znatelný průvan a za cca 3 metry vzdáleným ohybem plazivky je slyšet ozvěnu nejspíš z většího komína. Plazivky v Krávě se pomalu mění na bahnité klouzačky, takže jsme vylezli ven jako pras......jeskyňáři:-) 
Lezení komínu v novém Lopači
16.06.2004 - >P< | komentářů: 0
Na požádání skupiny Tartaros jsme začali s lezením komínů ve Velikonočním dómu v rámci kompletizace dokumentace Nového Lopače. Akce probíhala souběžně s více než týdením čerpacím pokusem koncového sifonu, který se nakonec nepodařil dotáhnout do konce. Zdolání komína je shrnuto v následujícím výňatku z exkurzní zprávy.
 ...pokračování
Návštěva Maďarů v Krasu
22.04.2004 - FanTomáš | komentářů: 4
Jako již po několikáté, dorazili v rámci naší družby do Krasu naši kamarádi jeskyňáři z Budapeště z Klubu FTSK.

Naši kamarádi z Budapeště

Po vřelém přivítání na Ditrichovi jsme byli obtěžkáni velkým množstvím tekutých darů a tak jsme raději místo konzumace začali plánovat průběh exkurzí. Čekaly nás celkem tři unikátní vodní jeskyně Moravského krasu: Rudické propadání, Stará Amatérka a Nový Lopač. Vzhledem k mírně zvýšeným stavům vody jsme mohli předpokládat, že si vodu v těchto jeskyních řádně užijeme a tak jsme my z Plániv většinou volili taktiku neopren teamu. ...pokračování
Vánoční bádání
12.01.2004 - >P< | komentářů: 10
Mezi Vánocemi a Silvestrem loňského roku jsme na plánivách tradičně pořádali pracovní akci. Hlavní náplní programu bylo dokončení dokumentace horních pater a vylezení dosud neprozkoumaných komínů v jeskyni 13C. Druhá pracovní skupina prováděla výkopové práce v odbočce Přesýpací hodiny v jeskyni Piková dáma.


jeskyně 13C - komín U tří drtičů
 ...pokračování