expedice Kačna jama 2011 - online expedice Kačna jama 2010 - online Jeskynní systém Řeky - prezentace [9MB - PowerPoint] Gouffre Berger 2005 Expedice Romania 2004 Chrochtadlo - objev roku 2002
Nové objevy v Amatérské jeskyni
3D-VRML
Fotogalerie
Animované polygony
Monografie Amatérská jeskyně
Publikace Piková dáma - Spirálka
Plánivy.CZ - Aktivity
   V jeskyni Nová Amatérská se snažíme o průnik na aktivní řečiště Bílé vody. Po nalezení jeho části v Chrochtadle se zaměřujeme na oblast jižně od této části a pokračujeme v prolongačních pracích v jv. stěně macošského koridoru. Pozornost věnujeme také komínům, zejména v Bludišti Milana Šlechty a v Macošském koridoru.
   V jeskyni Spirálka vedou naše aktivity k průzkumu odtokového sifonu směrem na jeskyni 13C, který se v roce 2003 podařilo vyčerpat pouze částečně. Pokud dovolí nízké vodní stavy, pokusíme se i o čerpání Belgického sifonu (směrem na jeskyni Novou Rasovnu), za nímž na nás čeká mnoho neprobádaných a nezmapovaných prostor.
   Z dalších činností provádíme výkopové práce v závrtu Zelená tma a také prolongační práce nad Kyvadlem v jeskyni Piková dáma.
   Připravujeme podklady o jeskyni 13C, které by měly být vydány v souhrnné publikaci o této lokalitě. V současné době zde provádíme poslední mapovací a fotodokumentační práce stejně jako i průzkum posledních komínů.
Čerpací bádací víkend
16.06.2010 - Bradek | komentářů: 1
Po dvou neúspěšných víkendech, kdy plány na hydrotěžbu ve Spirálce zhatil vysoký vodní stav jsme se rozhodli vsadit na jistotu a s hydrotěžbou se přesunout do Pikovky, která aktivem není ohrožená.
 ...pokračování
Dolina překvapení v novém
18.09.2009 - ČÍRA | komentářů: 5
Na této staré dlouho opuštěné lokalitě se předchozí generace amatérských jeskyňářů v šedesátých a sedmdesátých letech 20.století snažila dostat na tok Bílé vody. To, že závrt byl velmi nadějný potvrdil začerpávací pokus 21.10.2008, který provedla plánivská skupina. Proto jsme se rozhodli tuto lokalitu zachránit jako důležité zimoviště netopýrů a také pro příští generace jeskyňářů. Správa CHKOMK tuto aktivitu podpořila.
 ...pokračování
Oslava 50. výročí založení Plánivské skupiny
09.09.2009 - =P= | komentářů: 3
Ve dnech 22. až 29.8. Plánivská skupina oslavila 50. výročí svého vzniku.

 ...pokračování
Geofyzikální týden 22.8.-2.9.
02.09.2009 - Pavel K | komentářů: 0
Ve dnech 22.8. – 2.9. proběhl již tradiční Geofyzikální týden.
 ...pokračování
Hydrotěžba a jiné činnosti
13.05.2009 - Bradek | komentářů: 1
Že tenhle víkend nebude jen tak obyčejný „všední“ víkend sliboval už seznam činností, které byli v plánu. Z nich hlavní však bylo zprovoznění a odzkoušení hydrotěžby ve spirálce. Po překontrolování materiálu víkend předem bylo vše připraveno na úspěšnou akci.
 ...pokračování
Další pracovní víkend
04.03.2009 - ČÍRA | komentářů: 12
V sobotu 28.2.2009 časně z rána dorazili Blibor a Číra do Vilémovic. Původní plán výměna starých žebříků v Daňkově žlíbku padl. Byl nám přidělěn úkol dopravit tam čerpadlo. Složitost úkolu spočívala ve vytažení čerpadla z Vilémovického propadání.
Asi po 4 hodinách bylo čerpadlo vytaženo, naloženo do auta a mohlo se těšit na další úsek cesty.  ...pokračování
Revize kotevních bodů v jeskyni Spirálka
11.02.2009 - ČÍRA | komentářů: 0
Letošní rok plánivská skupina oslaví 50.výročí založení. Součástí letních oslav budou i exkurze po lokalitách, které objevila naše skupina. Aby tyto exkurze neprobíhaly přes staré kotvení, rozhodli jsme se často navštěvovaná místa vystrojit podle standardu 21.století.
Patra nad varhanami ...pokračování
Začerpávák, kopání v trativodu a Korálový závrt
21.10.2008 - Blibor | komentářů: 3
..jak jsem to já viděl z vrchu…Do krasu jsme dorazili s Jardou v pátek večer. Trochu jsme omrkli vykradeného Ditricha a vyrazili chystat začerpávák.
Cílem tohoto začerpávacího pokusu mělo být zjištění souvislostí mezi Dolinou překvapení alias Gumovým závrtem a komíny v dómu Zemních pyramid, v Nové Amatérské jeskyni. A to tím způsobem, že Gumový závrt měl být napuštěn vodou a dole v jeskyni se potom mělo pozorovat, kde voda vyteče. ...pokračování
Lanovka
09.06.2008 - ČÍRA | komentářů: 2
V sobotu 7.června proběhla pracovní akce s posláním zajistit podmínky pro zefektivnění bádání v trativodu. Částečně bylo využito materiálu z uzavřené lokality v Křížově závrtu.

j. Propasťovité bludiště (foto: Franci Musil)
 ...pokračování
Trativod u kamenolomu
14.04.2008 - ČÍRA | komentářů: 1
V sobotu 5.dubna 2008 ráno ze základny Ditrich vyjela flotila 3 vozů, která vezla tyto členy: Pavla K, Libora, Číru, JP, Lukáše, Bradka, Petru, Lukeho. Na parkovišti Macocha se k nám přidala Jitka.Skupinka 9 nadšenců vyrazila Salmovkou ke vchodu do Amatérky.
 ...pokračování