expedice Kačna jama 2011 - online expedice Kačna jama 2010 - online Jeskynní systém Řeky - prezentace [9MB - PowerPoint] Gouffre Berger 2005 Expedice Romania 2004 Chrochtadlo - objev roku 2002
Nové objevy v Amatérské jeskyni
3D-VRML
Fotogalerie
Animované polygony
Monografie Amatérská jeskyně
Publikace Piková dáma - Spirálka
Plánivy.CZ - Aktivity
   V jeskyni Nová Amatérská se snažíme o průnik na aktivní řečiště Bílé vody. Po nalezení jeho části v Chrochtadle se zaměřujeme na oblast jižně od této části a pokračujeme v prolongačních pracích v jv. stěně macošského koridoru. Pozornost věnujeme také komínům, zejména v Bludišti Milana Šlechty a v Macošském koridoru.
   V jeskyni Spirálka vedou naše aktivity k průzkumu odtokového sifonu směrem na jeskyni 13C, který se v roce 2003 podařilo vyčerpat pouze částečně. Pokud dovolí nízké vodní stavy, pokusíme se i o čerpání Belgického sifonu (směrem na jeskyni Novou Rasovnu), za nímž na nás čeká mnoho neprobádaných a nezmapovaných prostor.
   Z dalších činností provádíme výkopové práce v závrtu Zelená tma a také prolongační práce nad Kyvadlem v jeskyni Piková dáma.
   Připravujeme podklady o jeskyni 13C, které by měly být vydány v souhrnné publikaci o této lokalitě. V současné době zde provádíme poslední mapovací a fotodokumentační práce stejně jako i průzkum posledních komínů.
Oslava 50. výročí založení Plánivské skupiny
09.09.2009 - =P= | komentářů: 3
Ve dnech 22. až 29.8. Plánivská skupina oslavila 50. výročí svého vzniku.

 ...pokračování
Geofyzikální týden 22.8.-2.9.
02.09.2009 - Pavel K | komentářů: 0
Ve dnech 22.8. – 2.9. proběhl již tradiční Geofyzikální týden.
 ...pokračování
Hydrotěžba a jiné činnosti
13.05.2009 - Bradek | komentářů: 1
Že tenhle víkend nebude jen tak obyčejný „všední“ víkend sliboval už seznam činností, které byli v plánu. Z nich hlavní však bylo zprovoznění a odzkoušení hydrotěžby ve spirálce. Po překontrolování materiálu víkend předem bylo vše připraveno na úspěšnou akci.
 ...pokračování
Další pracovní víkend
04.03.2009 - ČÍRA | komentářů: 12
V sobotu 28.2.2009 časně z rána dorazili Blibor a Číra do Vilémovic. Původní plán výměna starých žebříků v Daňkově žlíbku padl. Byl nám přidělěn úkol dopravit tam čerpadlo. Složitost úkolu spočívala ve vytažení čerpadla z Vilémovického propadání.
Asi po 4 hodinách bylo čerpadlo vytaženo, naloženo do auta a mohlo se těšit na další úsek cesty.  ...pokračování
Revize kotevních bodů v jeskyni Spirálka
11.02.2009 - ČÍRA | komentářů: 0
Letošní rok plánivská skupina oslaví 50.výročí založení. Součástí letních oslav budou i exkurze po lokalitách, které objevila naše skupina. Aby tyto exkurze neprobíhaly přes staré kotvení, rozhodli jsme se často navštěvovaná místa vystrojit podle standardu 21.století.
Patra nad varhanami ...pokračování
Začerpávák, kopání v trativodu a Korálový závrt
21.10.2008 - Blibor | komentářů: 3
..jak jsem to já viděl z vrchu…Do krasu jsme dorazili s Jardou v pátek večer. Trochu jsme omrkli vykradeného Ditricha a vyrazili chystat začerpávák.
Cílem tohoto začerpávacího pokusu mělo být zjištění souvislostí mezi Dolinou překvapení alias Gumovým závrtem a komíny v dómu Zemních pyramid, v Nové Amatérské jeskyni. A to tím způsobem, že Gumový závrt měl být napuštěn vodou a dole v jeskyni se potom mělo pozorovat, kde voda vyteče. ...pokračování
Lanovka
09.06.2008 - ČÍRA | komentářů: 2
V sobotu 7.června proběhla pracovní akce s posláním zajistit podmínky pro zefektivnění bádání v trativodu. Částečně bylo využito materiálu z uzavřené lokality v Křížově závrtu.

j. Propasťovité bludiště (foto: Franci Musil)
 ...pokračování
Trativod u kamenolomu
14.04.2008 - ČÍRA | komentářů: 1
V sobotu 5.dubna 2008 ráno ze základny Ditrich vyjela flotila 3 vozů, která vezla tyto členy: Pavla K, Libora, Číru, JP, Lukáše, Bradka, Petru, Lukeho. Na parkovišti Macocha se k nám přidala Jitka.Skupinka 9 nadšenců vyrazila Salmovkou ke vchodu do Amatérky.
 ...pokračování
Komín Michelangelo
19.03.2008 - Sebo© | komentářů: 0
Po zdolaní Komínu Roztoužených fanynek zostal v Dóme Zemních pyramid už len jeden nevylezený komín. A keď bol na jar 2007 pozorovaný vodopád vytekajúci z vrcholu tohto komínu, padlo rozhodnutie vyliezť ho.

 ...pokračování
Kačna jama - pokračování v objevech
27.11.2007 - =P= | komentářů: 0
Ve dnech 15.-18.11. jsme podnikli pravděpodobně poslední expedici v tomto roce do oblasti Divača ve Slovinsku. Akce navazovala na letošní sérii objevů v Zachodnim rovu v Kačne jamě, během níž se podařilo objevit více než 500 m nových mohutných prostor Plánivského rovu.

Clean Area
 ...pokračování